The Ehrensberg მეურნეობა

Ehrensberg-ის მოშორებით, „ჰიპი“ ცდის სხვადასხვა გარემოსდაცვით ზომებს ბიომრავალფეროვნების გაუმჯობესებისთვის. ამ ყველაფრის მიზანი არის 2015 წლამდე ამ ორგანული მეურნეობის მუშაობა მდგრადი და ეფექტური გზით, როგორც სამოდელო ბიზნესი. სამომავლოდ განზრახულია რომ გახდეს „ჰიპის“ მწარმოებლების მოდელი.

ჩვენ გვინდა გაჩვენოთ, თუ როგორ შეიძლება ბიომრავალფეროვნების მდგრადობა და დაცვა გახდეს ფერმის ყოველდღიურობა.

 

The Ehrensberg მეურნეობა

მიზანი- სამოდელო ბიზნესის შემუშავება მდგრადი და ეფექტური გზით.

სამომავლოდ ეს განკუთვნილია „ჰიპის“ მწარმოებლების მთავარ მოდელად.

 

ნიადაგის ხარისხი

ორგანული ჩალა, კლდის ფქვილი, მყარი სასუქი და სხვა ბუნებრივი მეთოდები აუმჯობესებს ნიადაგის განაყოფიერებას.

 

ძველი სახეობები

ძველი სახეობები, როგორიცაა Braunvieh-ის ძროხა (ბავარიაში დარჩა მხოლოდ 500), უზრუნველჰყოფს გენეტიკურ მრავალფეროვნებას.

 

ეკოსისტემა

იქმნება სხვადასხვა ბუნებრივი ბარიერები ველური ცხოველების დასაცავდ (მაგ. გადაშენების პირას მყოფი წითელი ჩანთოსანისთვის)

მიწის დამუშავების გეგმა და სამეცნიერო მონაცემების შეგროვება

მეურნეობებისა და მათი ადგილმდებარეობის ბუნებრივი განმსაზღვრელი ფაქტორები წარმოშობს კონკრეტულ შეთავაზებებს სახეობების მრავალფეროვნებისა და ბუნების შენარჩუნების მიზნით

ფერმაში ბინა დაიდო სხვადასხვა ძველი და იშვიათი სახეობის წარმომადგენელმა, მათი მრავალფეროვნების ზრდის მიზნით. მაგ. ძროხა, რომელიც მხოლოდ 500 დარჩა ბავარიაში, ასევე 1000 ცხვარი გერმანიაში, და ქათმები. 

Skudden-Schafe
Appenzeller Spitzhauben

„წითელ ნუსხაში“, სადაც მოხსენებულია გადაშენების პირას მყოფი მეურნეობის ცხოველები, არის ასევე Braunvieh ძროხა, რომელიც საკამოდ დიდი საფრთხის წინაშე დგას. „ჰიპის“ მოდელირებული Ehrensberg მეურნეობისთვის ეს ჯიში მათი სახეობების შესაბამისია. თავდაპირველად Braunvieh ძროხა, წარმოშობით ტორფინდის პირუტყვი იყო, რომელიც 2,000 წლის წინ, ალპების ზღვარზე მდებარე ტბების საძოვრებს იყენებდნენ.

თავდაპირევლი Braunvieh ძროხა

Auf dem Ehrensberger Hof werden bedrohe Arten wie Gelbbauchunken angesiedelt.

ერზენბერგის ფერმამ ფრინველთა დაცვის ბავარიის საბჭოსთან ერთად განახორციელა სხვადასხვა რეინტროდუქციის პროექტი, ცხოველების ხელახლა მოსაწყობად, როგორიცაა მაგ. ხოხბები, ბეღურები და ა.შ

ყვითელ-მუცლიანი გომბეშო

Der seltene Neuntöter ist ein wichtiger Heckenvogel für ein intaktes Ökosystem.

წითეზურგიანი ღაჟო ხელუხლებელი ეკოსისტემის მნიშვნელოვანი სახეობაა. ინტენსიური მეურნეობის გამო, შედარებით ნაკლები მესერი და ბუჩქია ფრინველთა საცხოვრებლებისთვის. ის უკვე მიეკუთვნება გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების ჩამონათვალს. ეს იშვიათი ჩიტი ცნობილია მისი ეკლებით, რომლითაც ებრძვის მტერს.  გავრცელებულია რწმენა, რომ ის ყოველთვის ყოველთვის 9 მწერს აგროვებს სანამ მათ შეჭამს.  „ჰიპმა“ ამ სახეობისთვის შექმნა ახალი საცხოვრებლები, ერზენბერგის ფერმაში, და როგორც შეგირდობის ინიციატივებმა, ჩამოაყალიბა ხე-ტყის ჯებირები (ტოტების მაგვარი) მინდვრების საზღვრებზე. 

მწერებისა და ხვლიკების თავშესაფარი განკუთვნილია ამ ცხოველების ბუნებრივი სახლების ნაკლებობის კომპენსირებისთვის. ასევე, მეურნეობის გარშემო განთავსდა ბუდეები მაგ. ფრინველებისთვის, ღამურებისთვის და ა.შ

ადამიანებს თაფლის გარეშე შეუძლიათ იცხოვრონ, თუმცა ფუტკრების გარეშე არა. ისინი არამხოლოდ სიტკბოს გვაძლევენ პურისთვის, არამედ ახდენენ ყვავილების დამტვერვას. ამით ისინი უზრუნველყოფენ მცენარეების არსებობას და ფერმერებისთვის კარგ მოსავალს, მათ გარეშე ფლორის მომავალს საფრთხე ემუქრება. როდესაც ფუტკრები იღუპებიან ან ავადდებიან, ეს გავლენას ახდენს ჩვენზე, სწორედ ამიტომ „ჰიპი“ აქტიურად მონაწილეობს ბიომრავალფეროვნების პროექტში, ფუტკრების საცხოვრებელი ადგილების შენარჩუნებისთვის. ერზენბერგის ფერმა წარმოადგენს ექვსი ფუტკრის კოლონიას, რომელიც ჩამოყალიბდა, როგორც რეაქცია ფუტკრის პოპულაციების დრამატული დაშლის შესახებ.

შეიქმნა ახალი ეკოსისტემები, როგორიცაა ხეების რიგები, დამცავი ღობეები (მაგ. წითელი ზურგჩანთიანისთვის), გამომშრალი ხის მესერები, მცენარეები, რომელთა ტოტები, გამოიყენება მიწაში გადასანერგად  და ყვავილების ზოლები მინდვრების კიდეებსა და მდელოებში, რაც ქვეწარმავლებს, ფრინველებს, მწერებსა და მცირე ზომის ძუძუმწოვრებს სთავაზობს საცხოვრებლებს. გამომშრალი ხის ჯებირების ძირითადი მიზანი არ არის ახალი საცხოვრებლების შექმნა, ის შექმნილია ქარისთვის და თესლის თავისუფლად ფრენისთვის. ყველაფერი იქმნება იმისთვის რომ დაცული იყოს მცენარეები. ამ სახის კონსტრუქციებს აქვს მრავალი უპირატესობა, პირველი ის რომ არის დაბალბიუჯეტიანი, გარდა ამისა ის სთავაზობს საცხოვრებელს, მრავალ იშვიათ სახეობას. 

ჩვეულებრივი მეურნეობისას, მინდვრები და მდელოები გაშენებულია ტყის პირას, უფრო მეტი მოსავლის მისაღებად. ბიომრავალფეროვნების დასაცავად, ჩვენ ვრგავთ ველურ ბუჩქებს, გამომშრალი ხეებითა და ადგილობრივი ველური ყვავილებით. ეს უზრუნველჰყოფს ცხოველების საცხოვრებელ ადგილებს, იცავს მათ ქარისგან და ამცირებს ნიადაგის ეროზიას. 

მდგრადი მიწათმოქმედების სამი ელემენტი ერზენბერგის მეურნეობაში:


უძველესი ჯიშები საძოვრებზე, მინდვრების ნაპირებზე გამომშრალი ხეებისგან ღობეების დარგვა, ცხოველთა ბუნებრივი თავშესაფრები. 


კარგია ვიცოდეთ

  • კარგ ორგანულ ნიადაგს შეუძლია დღეში 150 ლ წყალი შეიწოვოს და შეინახოს.
  • ევროკავშირში ნიადაგის 56% უვარგისია.
  • კარგ ორგანულ ნიადაგს შეუძლია შეინახოს 575-700 კგ CO2 წელიწადში.
  • დედამიწის ქერქები ძალიან მნიშვნელოვანია ნიადაგისთვის, ისინი ათავისუფლებენ მას და ანაყოფიერებენ მას ორგანული ნივთიერებით (ჰუმუსით), რომელსაც ისინი გამოყოფენ. 
  • ორგანულ მეურნეობებში, 200– 500 ჭიაყელამდე მოდის ერთ მ²-ზე, ჩვეულებრივ მიწათმოქმედებაში ეს რიცხვი მერყეობს 16-18-მდე.
  • ნიადაგში ერთ მ²-ზე არსებული 230 ჭიაყელა, ნიშნავს 2,5 ტონას ერთ ჰექტარზე.
  • ნიადაგს ერთ მ2-ზე არსებული 600 ჭიაყელით, შეუძლია აწარმოოს 80 ტონა ნეშომპალა ერთ ჰექტარზე, წელიწადში.
  • ჭიაყელას 2მ-ის სიღრმეზე შეუძლია ჩასვლა. ის დაახლოებით 10 წელი ცხოვრობს გვირაბში, საუკეთესო შემთხვევაში, ეს უკანასკნელი კი კიდევ 10 წელი რჩება და გამოყენებულია სხვა მწერებისა და მცენარეების მიერ.  

ნიადაგის ნაყოფიერების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით გამოიყენება სხვადასხვა ბუნებრივი მეთოდები. გარდა ამისა, მიღებულია სხვადასხვა ზომები ცხოველების ჯანმრთელობის შენარჩუნების მიზნით, როგორიცაა ეფექტური მიკროორგანიზმების გამოყენება ან ორგანული ჩალა.

ნიადაგის ხარისხზე მრავალი ფაქტორი ახდენს გავლენას, განსაკუთრებით მეურნეობაში.

  1. გადაჭარბებული განვითარება
  2. ქიმიური სტრესი მრეწველობიდან და მიწათმოქმედება, რომელსაც აქვს გრძელვადიანი შედეგები ნიადაგის ჯანმრთელობასა და შესრულების შესაძლებლობაზე.
  3. ფიზიკური სტრესი არასათანადო მოპყრობისგან
  4. მუშაობა არასწორ დროს
  5. ორგანული ნივთვიერებების დაკარგვა, შესაბამისად არასწორი სასუქების გამოყენება, მოსავლის არასწორი როტაცია და არასწორი ნიადაგის დამუშავება
  6. მიწისქვეშა წყლების შემცირება მიწის არასწორი გამოყენებით.


პრინციპი:
"ჯანმრთელი ნიადაგი - ჯანმრთელი მცენარე - ჯანმრთელი ადამიანი და ჯანმრთელი ცხოველი2 - არის მოტივი, ისევე, როგორც მდგრადობის პრინციპი, რომელიც მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ნიადაგის შესანარჩუნებლად; ენერგიის ბალანსში მდგრადობა მნიშვნელოვანი ელემენტია.


კარგია ვიცოდეთ

  • კარგ ორგანულ ნიადაგს შეუძლია დღეში 150 ლ წყალი შეიწოვოს და შეინახოს.
  • ევროკავშირში ნიადაგის 56% უვარგისია.
  • კარგ ორგანულ ნიადაგს შეუძლია შეინახოს 575-700 კგ CO2 წელიწადში.
  • დედამიწის ქერქები ძალიან მნიშვნელოვანია ნიადაგისთვის, ისინი ათავისუფლებენ მას და ანაყოფიერებენ მას ორგანული ნივთიერებით (ჰუმუსით), რომელსაც ისინი გამოყოფენ. ორგანულ მეურნეობებში, 200– 500 ჭიაყელამდე მოდის ერთ მ²-ზე, ჩვეულებრივ მიწათმოქმედებაში ეს რიცხვი მერყეობს 16-18-მდე.
  • ნიადაგში ერთ მ²-ზე არსებული 230 ჭიაყელა, ნიშნავს 2,5 ტონას ერთ ჰექტარზე.
  • ნიადაგს ერთ მ2-ზე არსებული 600 ჭიაყელით, შეუძლია აწარმოოს 80 ტონა ნეშომპალა ერთ ჰექტარზე, წელიწადში.
  • • ჭიაყელას 2მ-ის სიღრმეზე შეუძლია ჩასვლა. ის დაახლოებით 10 წელი ცხოვრობს გვირაბში, საუკეთესო შემთხვევაში, ეს უკანასკნელი კი კიდევ 10 წელი რჩება და გამოყენებულია სხვა მწერებისა და მცენარეების მიერ.

„ჰიპის“ დამატებითი საქმიანობები ბიომრავალფეროვნებისთვის.

„ბიზნესმოდელი ბიომრავალფეროვნებისთვის“ განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს მეურნეობას და ამ ჩარჩოებში ბიომრავალფეროვნების გაუმჯობესების შესაძლებლობებს. „ჰიპის“ თანამშრომლებს უკვე აქვთ ამ პროექტის პირველი გამოცდილება, ისევე როგორც სკოლის მოსწავლეებს, სტუდენტებს და სხვა ფოკუსჯგუფებს, რადგან „ჰიპი“ გვთავაზობს  რეგულარულ ტურებს მეურნეობაში, რათა თემა მეტად გასაგები და აშკარა იყოს. 

გერმანიის გარემოსდაცვითი ფედერალური ფონდის (DBU) მხარდაჭერა

პროექტის კარგი შედეგებისა და გამოცდილების გათვალისწინებით, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ექსპერიმენტი გავაფართოვოთ ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დამუშავებაში. ეკოლოგიური საკვების მწარმოებელთა ასოციაციასთან (AöL) და სხვა კომპანიებთან ერთად, „ჰიპი“ შეისწავლის 2016 წლის ჩათვლით მეურნეობებში ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების მეთოდებს.

მეთოდი და მიზანი

მოვალეობის შესრულება არის ბიომრავალფეროვნების აღრიცხვისა და შეფასების სისტემის შემუშავება და შედეგების დამუშავება ისე, რომ მათ საიმედოდ და გამჭვირვალედ გადაეცეთ კვების ბიზნესი. ამასთან, მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული სახეობებისა და პოპულაციების ფუნქციები, რომლებიც მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობის წარმოებისთვის (”მენეჯმენტზე დაფუძნებული ბიომრავალფეროვნება”), ასევე ყურადღება უნდა მიექცეს სახეობებისა და ბიოტოპების მრავალფეროვნების შენარჩუნებას, რაც მნიშვნელოვანია ბუნების დაცვისთვის (”ბუნების დაცვის ბიომრავალფეროვნება”).

AöL– ს, მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, ჰანოვერის ლეიბნიცის უნივერსიტეტთან და პარტნიორ ბიზნესთან ერთად, ჩვენ ვიკვლევთ მეურნეობის შედეგებს ბიომრავალფეროვნებაზე, ეკოლოგიური საკვების ღირებულების ჯაჭვში. მუშავდება ასევე საკითხები გაუმჯობესებისთვის. გრძელვადიან პერსპექტივაში, ჩვენ შეგვიძლია პრაგმატული რჩევები მივაწოდოთ „ჰიპის“ მწარმოებლებს, ბიომრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად, ეფექტური ზომების მისაღწევად და, შესაბამისად, გავზარდოთ განსაკუთრებით ბიომრავალფეროვნებისთვის დამახასიათებელი მწარმოებლების რაოდენობა.

შეიძლება დაგაინტერესოთ:

ინტერვიუ, HiPP-ის ორგანულ

ხარისხთან დაკავშირებით

ბოსტნეულის მეურნეობა:

ქიმიკატების გარეშე!