გარემოს დაცვა

ჩვენ დოკუმენტურად ვამოწმებთ ჩვენს მხარდაჭერას გარემოს დაცვისა და ჩვენი მდგრადი ქმედებების შესახებ.

გარემოსდაცვითი სტატისტიკა

წაიკითხეთ აქ: 2014 წლის გარემოსდაცვითი 

ეკოლოგიური ბალანსის ხარჯები

„ჰიპი“ მსოფლიოში ორგანულ-ბიოლოგიური ნედლეულის უმსხვილესი პროცესორია. ჩვენი ორგანული გაშენებით, ვიცავთ ნიადაგსა და მიწისქვეშა წყლებს.

ეკოლოგიური ბალანსის შედეგები

„ჰიპის“ პროექტები და მიღებული დანაზოგი.