ხარისხის კონტროლი

მაშინაც კი, როცა ჩვენ ვიყენებთ შერჩეულ ინგრედიენტებს მაღალი ხარისხის შესანარჩუნებლად, საჭიროა მკაცრი კონტროლის სისტემა...

260-ზე მეტი კონტროლი

თითოეული ქილა, ხარისხის უსაფრთხოების სისტემის მხრიდან, გადის 260-ზე მეტი სახის შემოწმება- კონტროლს, დაწყებული ნიადაგისა და ნედლეულის ანალიზიდან, დამთავრებული საბოლოო მზა პროდუქტის ტესტირებით. როდესაც ჩვენი ფერმერები ხილისა და ბოსტნეულის მოსავალს აიღებენ, ხდება მათი შემადგენლობის შემოწმებაც. თუ ჩვენს ლაბორატორიაში იპოვნიან იმ ნივთიერებას, რომელიც არ უნდა იყოს მოცემულ ნედლეულში, ის პროდუქტი გადასამუშავებლად უვარგისი ხდება.

HiPP-ის ლაბორატორიები ითვლება საუკეთესოდ თავისი ხარისხით ევროპაში

ჩვენს ტექნიკურ ლაბორატორიებს შეუძლია გაფილტრო  სითხე 1,200 სახის მარილის ნაწილაკების ტოლი შენარევებისაგან 25 მეტრის სიგრძის აუზშიც კი.