ძირითადი პუნქტები & პირობები

გთხოვთ ყურადღება მიაქცოთ კომპანია Hipp ჯგუფის გენერალური შესყიდვების, გაყიდვებისა და სამუშაო კონტრაქტების პირობებს.

პუნქტები და პირობები ხელმისაწვდომია PDF დოკუმენტებით, რომლის ჩამოტვირთვაც შეგიძლიათ.

ზოგადი შესყიდვების პირობები (გერმანული)

(სექტემბერი 2012)


PDF ფაილი

ნასყიდობის ზოგადი პირობები(English)

(სექტემბერი 2012)


PDF ფაილი