მდგრადობა კომპანიის ორგანიზაციაში

„ჰიპისთვის“ მდგრადობა მარკეტინგული აზარტი არ არის. 50 წელზე მეტია, ჩვენ ერთგულები ვართ ორგანული მეურნეობისადმი. როგორც ინოვაციურმა საწარმომ, დიდი გავლენა ვიქონიეთ მდგრად სტანდარტებზე. მდგრადობასთან დაკავშირებული მენეჯმენტი აქცენტს აკეთებს როგორც მთლიან კომპანიაზე, ასევე მთლიანი ღირებულებების ჯაჭვის შექმნაზე.

ჩვენ ასევე ვასრულებთ „ჰიპის“ დადგენილ სტანდარტებს ჩვენს მომწოდებლებთან და მწარმოებლებთან, რომ გარანტირებული იყოს ხარისხი, გარემოს დაცვა და სამართლიანი, სოციალური სამუშაო პირობები.

ჩვენთან მდგრადობა მენეჯმენტის საკითხია

მდგრადობის მენეჯმენტი ჩაშენებულია უშუალოდ კომპანიის მენეჯმენტში. კომპანიის ყველა დეპარტამენტი ნიშნავს აგენტს, რომელიც აქტიურად მუშაობს მიზნების მისაღწევად და განსახორციელებლად.

დოკუმენტაცია

მდგრადობის მოხსენებაში ჩვენ ვაქვეყნებთ კომპანიის ყველა მნიშვნელოვან ციფრს, აგრეთვე ჩვენს წლიურ მიზნებს. „ჰიპის“ ყველა ლოკაცია სერტიფიცირებულია ISO 14001 სტანდარტებით. 1997 წელს, პაფენჰოფენი იყო პირველი და დამოწმებული იყო EMAS-ს მიხედვით (ვროპული საზოგადოების ეკო-მენეჯმენტი და აუდიტის სქემა)

 

ჯილდოები

2013 წ.- „ყველაზე მდგრადი კომპანია გერმანიაში“- WirtschaftsWoche-ის მომხმარებელთა გამოკითხვა

მომხმარებლებმა (8,400 გამოკითხვის მონაწილე) კიდევ ერთხელ ხმა მისცეს „ჰიპს“ როგორც გერმანიის ყველაზე მდგრად კომპანიას, 2013 წელს.

2013 წ.- ”CSR Prize” გერმანიის ფედერალური მთავრობისგან

„ჰიპმა“ ეს პრიზი მოიპოვა გარემოსა და საზოგადოების, კომპანიის მენეჯმენტის, ბაზრისა და სამუშაო ადგილის სფეროებში განსაკუთრებული მიღწევების გამო (კატეგორიაში 500 - 4,999 თანამშრომელი).

2012 წ.- "გერმანიის მდგრადობის პრიზი"

„ჰიპმა“ მიიღო ჯილდო, როგორც გერმანიაში TOP 3 ყველაზე მდგრადი კომპანია.

2011 ”გერმანიის მზის ელემენტების პრიზი 2011”

EUROSOLAR, განახლებადი ენერგიის ევროპული ასოციაცია, პატივს მიაგებს „ჰიპს“ განახლებადი ენერგიების სამაგალითო გამოყენებისთვის.

2011 წ. "საპატიო ბიზნესმენი"

განკარგულება კოლექტიური კაპიტალის ინვესტიციების შესახებ (KKV) პატივს სცემდა მათი თანამშრომლების, მომხმარებლებისა და საზოგადოების კომპანიების ეთიკურ მართვას. ნიშნები ასევე წარმოადგენს სამოქალაქო ვალდებულებას, ბიზნესის გამბედაობას და სამართლიან მართვას.

2010 წელი "წლის მეწარმე"

ეს ჯილდო არის ეკონომიკური ძალის განვითარებისთვის, პასუხისმგებლობის განსაკუთრებული გრძნობისთვის და სოციალური ვალდებულებების მიღწევისთვის.

2009 წ. ”გერმანიის მდგრადობის პრიზი”

კატეგორიაში ”საუკეთესო შესყიდვა” გადაეცა „ჰიპს“ ნედლეულის ფრთხილად და მდგრადი შესყიდვისთვის.

შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი აღიარებები და პრიზები აქ

თანამშრომლობა

ჩვენ ვხედავთ ჩვენს თავს, როგორც სასწავლო ორგანიზაციას, ჩართულნი ქსელში და უნივერსიტეტებთან მჭიდრო თანამშრომლობაში, სამეცნიერო დაწესებულებებთან და სხვა პარტნიორებთან.