იცით თუ არა რომ ... ?

ის რაც 50 წლის წინ ორგანულმა მეურნეობამ დაიწყო, დღეს გამოყენებულია კომპანიის ყველა სფეროში: ფრთხილი ურთიერთქმედება გარემოსა და ბუნებრივ რესურსებთან, თავაზიანი თანამშრომლობა და მაღალი ხარისხი, ეს არის ყველა ის მოთხოვნა, რითიც გაიზარდა „ჰიპი“ და რომლის სახელზეც დღეს ის დგას. 

ფუტკრები - ჩვენი აქტიური დამხმარეები - შეუცვლელი ჩვენს ცხოვრებაში.

მუშა ფუტკარი ჩვენი ეკოსისტემის მნიშვნელოვანი საყრდენია. 80%-ზე მეტი ადგილობრივი აყვავილებული მცენარე დამოკიდებულია დამტვერვაზე, რომ არა დამტვერვა, ბევრი მცენარე უბრალოდ ვეღარ იარსებებდა. 

„ჰიპი“ მდგრადი შეფუთვა

„ჰიპი“ მხარს უჭერს მდგრად მოქმედებებს. რძის ფორმულის, კომფორტის პაკეტით კომპანიას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ბუნების დაცვაში. სწორედ ამიტომ, რძის ფორმულების პაკეტების უმეტესობაში, მხოლოდ ერთი შიდა ტომარაა…

რას ნიშნავს ბიომრავალფეროვნება?

ბიომრავალფეროვნება აღწერს სიცოცხლის სხვადასხვაგვარობას ჩვენს პლანეტაზე. სწორედ ამიტომ იგი ასევე ცნობილია როგორც ბიოლოგიური მრავალფეროვნება და წარმოადგენს ცოცხალი ორგანიზმების, მცენარეების და ცხოველების ყველა მრავალფეროვან სახეობას, ისევე როგორც ეკოლოგიურ სისტემებს, რომლებსაც ისინი მიეკუთვნებიან.

იცოდით რომ „ჰიპი“ იცავს ჯუნგლებს ტყეების გაჩეხვიგან?

„ჰიპს“ სურს დაიცვას ბუნებრივი რესურსები და შესაბამისად გახდეს გარემოსთან მეტად მეგობრული, რაც გამოიხატება საოფისე და სარეკლამო მასალებში. კომპანიაში ქაღალდი, საწერი, საბეჭდი და ასევე შესაფუთი მასალები თითქმის გადამუშავებადია.