მდგრადობა, როგორც კორპორატიული ფილოსოფია

მდგრადობა ნიშნავს სწორი ბალანსის დაცვას ეკოლოგიის, ეკონომიკისა და სოციალური ასპექტების სამ განზომილებას შორის.

თუ ჩვენ ვქმნით ჩვენს გარემოს, ჩვენს სოციალურ ცხოვრებას და ჩვენს ეკონომიკას მდგრადი გზით, მაშინ ჩვენ დავიცავთ როგორც ჩვენს მომავალს, ისე მომავალ თაობებს რომ ჰქონდეთ უკეთესი საცხოვრებელი პირობები.