გარემოსა და კლიმატის მდგრადი დაცვა

გარემოს დაცვა - პფაფენჰოფენში მდებარე საწარმოში

”კლიმატის და ატმოსფეროს დაცვა ჩვენი დროის ერთ – ერთი უდიდესი გამოწვევაა.”

„ჰიპის“ საწარმო პფაფენჰოფენში

განახლებადი ენერგიების თანმიმდევრული გამოყენებით, „ჰიპმა“ შეძლო შეემცირებინა CO2- ის გამოყოფა დაახლოებით 90%-ით, ბოლო 14 წლის განმავლობაში. 2000 წელთან შედარებით, 2014 წელს დაახლოებით 14,000 ტონა CO2-ით ნაკლებია წარმოებული. ამ ოდენობის CO2- ს შესაჩერებლად, დაახლოებით 5,000 ფეხბურთის მოწდნის მიწის ნაკვეთი იქნება საჭირო.