დიეტის გეგმა: დაბადებიდან 4 თვემდე

ძუძუთი კვება სადამდეც თქვენ და თქვენ ბავშვს გსურთ

** ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია რეკომენდაციას იძლევა ძუძუთი კვება გააგრძელოთ 2 ან უფრო მეტი წლის შემდეგაც. და თუ არ კვებავთ ძუძუთი, გირჩევთ HiPP-ის რძის ფორმულას, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა თქვენი ბავშვის ინდივიდუალური ასაკობრივი ჯგუფისათვის ან HiPP HA-ის ფორმულას, რომელიც სასარგებლოა ალერგიის განვითარების რისკის თავიდან ასაცილებლად.

პირველი თვეების განმავლობაში ძუძუთი კვება არის საუკეთესო საკვები თქვენი ბავშვისათვის.

თუ არ კვებავთ ძუძუთი, ხელოვნურად წარმოებული ჩვილის ფორმულები არის ერთადერთი ალტერნატივა. ჩვილის ფორმულები ისეა შედგენილი, რომ ისინი მთლიანად ფარავს კვების მოთხოვნილებას ბავშვის სიცოცხლის პირველ თვეებში. აქედან გამომდინარე ისინი შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც კვების ერთადერთი ფორმა. ჩვილის ფორმულა, დედის რძის მსგავსად, უნდა შედგებოდეს თქვენი ბავშის საჭიროებების მიხედვით. ეს ნიშნავს რძის იმ რაოდენობითა და სიხშირით მიღებას, როგორც ბავშვს სურს.

გთავაზობთ ფორმულების ფართო ასორტიმენტს, როგორიცაა prefix “Pre” და საკვები ნომერი "1". ეს ორი საკვების ფორმულა განსხვავებულია კვების პირველ პერიოდში. prefix “Pre” -გამოყენებულია ლაქტოზა, როგორც ერთადერთი ნახშირწყალი. ხოლო ნომერი "1" საკვები ადვილად მოსანელებელი მცირე დოზა, შეიცავს სახამებელს გლუტეინის გარეშე, იმისთვის, რომ გახდეს კრემისებრი მასა.

პირველ თვეში თქვენი ბავშვი იკმაყოფილებს შიმშილსა და წყურვილს სასმელი რძით. დამატებითი სითხე ჩაის ან წყლის სახით, მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიეცით, თუ ბავშვი იოფლება ან ბევრ სითხეს გამოყოფს. (მაგ. დიარეის დროს)

შესაფერის პროდუქტთა ჯგუფის მოძიება შეგიძლიათ ფერადი კოდების მიხედვით თაროებზევე: