მდგრადობის ცნობები

„ჰიპში“ მდგრადობა ტრადიციული.

50 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში კომპანია აქტიურად მონაწილეობს ამ სფეროში. შესაბამისად, „ჰიპმა“ პირველი ადგილი მოიპოვა, როგორც  „გერმანიაში ყველაზე მდგრადი კომპანია“. მომხმარებლის მხრიდან ნდობა ეხმარება კომპანიას შეინარჩუნოს და გააგრძელოს არჩეული გზა. მომავალზე ორიენტირებული ხარისხი და ეკოლოგიურად სუფთა წარმოება ჩვენი მდგრადობის სტრატეგიის მთავარი საყრდენია.

ჩვენი კრიტერიუმები, სახელმძღვანელო პრინციპები და ვალდებულებები ემყარება GRI საერთაშორისო სტანდარტებს (გლობალური ანგარიშგების ინიციატივა). ჩვენი მოქმედებები უნდა იყოს საზომი, გამჭვირვალე და სანდო. ამ გზით, ჩვენ შეგვიძლია შევიტანოთ ჩვენი წვლილი დამატებით ღირებულებაზე კიდევ უფრო მდგრადი - ჩვენი მომხმარებლების, თანამშრომლების, პარტნიორებისა და გარემოს სასარგებლოდ. 1995 წლიდან „ჰიპმა“ რეგულარულად გამოაქვეყნა მოხსენებები გარემოსდაცვითი და მდგრადობის მენეჯმენტის შედეგებისა და სამომავლოდ მისი ამბიციური მიზნების შესახებ.

„ჰიპის“ გარემოსდაცვითი დეკლარაცია, 2009 წელი

„ჰიპის“ გარემოსდაცვითი დეკლარაცია, 2009 წელი ეკოლოგიური ეკონომიკის კვლევის ინსტიტუტმა და კომპანიის ინიციატივამ 2009 წელს, გარემოს დაცვის დეკლარაციამ მიიღო ჯილდო კატეგორიაში "საუკეთესო ეკოლოგიური დეკლარაცია".

ჩამოტვირთეთ PDF