რას გულისხმობს ბიომრავალფეროვნება?

ბიომრავალფეროვნება აღწერს ჩვენს პლანეტაზე არსებულ სხვადასხვაობას.

სწორედ ამიტომ იგი ასევე ცნობილია როგორც ბიოლოგიური მრავალფეროვნება და წარმოადგენს ცოცხალი ორგანიზმების, მცენარეებისა და ცხოველების ყველა მრავალფეროვან სახეობას, ისევე როგორც ეკოლოგიურ სისტემებს, რომლებსაც ისინი მიეკუთვნებიან.

ბიომრავალფეროვნება მოიცავს სამ დონეს:

1) ეკოსისტემის მრავალფეროვნებას (სიმბიოზები, საცხოვრებლები და ლანდშაფტები);

2) სახეობების მრავალფეროვნებას;

3) სახეობებში გენეტიკურ მრავალფეროვნებას. (წყარო: German Federal Agency for Nature Conservation)

ბიომრავალფეროვნება ადამიანების ცხოვრების ეგზისტენციალური ბაზაა. 

 • საკვები
 • მედიცინა/კოსმეტიკა
 • სხვა ნედლეული, რომლის გარეშეც ვერ ვიცხოვრებდით..

თუ ადამიანი გამოთვლის ბუნების ამ უფასო რესურსებს, რომლებიც ჩვენთვისაა მოწოდებული, ეს წელიწადში დაახლოებით 500,000-ჯერ მეტი ღირს, ვიდრე ადამიანის მიერ წარმოებული საქონელი და მომსახურება.

აქვე უნდა გავითვალისწინოთ რომ ბუნება საკმაოდ დიდი საფრთხის წინაშე დგას, გადაშენება ემუქრება როგორ ფლორას, ასევე ფაუნას.

ყოველდღიურად 130-მდე ცხოველი და მცენარეული სახეობა იღუპება!

2მილიონიანი ცნობილი სახეობიდან, ამჟამად 41%-ს გადაშენება (820,000) ემუქრება.

 არსებობს ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და შენარჩუნების უამრავი ეკოლოგიური, ეკონომიკური, სოციალური და ასევე ეთიკური გზები.

როგორ არის “ჰიპი” ჩართული ბიომრავალფეროვნების დაცვაში?

 • ორგანული გაშენება იცავს ნიადაგს და მიწისქვეშა წყლებს ხელოვნური სასუქებისა და პესტიციდებისგან, ხელს უწყობს ეკოლოგიურ და სოციალურ სამართლიან მეურნეობას, აგრეთვე ნიადაგის ნაყოფიერებას.
 • ხდება კლიმატის და წყლის ობიექტების დაცვა  ენერგოეფექტური წარმოების პროცესების მეშვეობით.
 • „ჰიპის“ პროდუქტებში ტრადიციული ხილისა და ბოსტნეულის ჯიშების გამოყენება.
 • გადამუშავებული ქაღალდის თანმიმდევრული გამოყენება ტყეების დასაცავად.
 • თევზის 100%-ით გამოყენება მდგრადი თევზაობის მეთოდით (MSC) ან ორგანული აკვაკულატიდან.
 • თესლის ასოციაციის მხარდაჭერა, რომელიც მუშაობს ძველი და აშკარა დამაბინძურებელი ჯიშების გაშენებაზე.
 • მწვანე გენეტიკური ინჟინერიის საწინააღმდეგო სასწავლო მასალების პოპულარიზაცია (სასკოლო გამოცემა ”ცხოვრება კონტროლის გარეშე”).
 • ბიომრავალფეროვნებისთვის სასოფლო-სამეურნეო მოდელის ბიზნესის, როგორც ნიმუშის მიცემა „ჰიპის“ მწარმოებლებისთვის.
 • „ჰიპი“ როგორც ბიზნეს ინიციატივის წევრი - „ბიომრავალფეროვნება კარგ კომპანიაში“
 • Mellifera–ს მხარდაჭერა e.V, რომელიც კამპანიას ხდის მდგრადს, სათანადოს და ეკოლოგიურად სუფთას მეფუტკრეობისთვის.
 • საკუთარი მეურნეობისთვის 3 ჰექტარი ყვავილის მდელოებითა და ადგილობრივი მცენარეებით, უზრუნველჰყოფენ ფუტკრებისა და სხვა მწერებისათვის შესაფერის საკვებს.