დადასტურებული ეექტურობის ხარისხი მეცნიერულ დონეზე?

შესწავლის პროცესში (Nentwich 2009) მოხდა ალერგიული რისკების შედარება ძუძუთი კვებადი ბავშვებისა და იმ ჩვილებისა, რომელთაც ეძლეოდათ hydrolysate, რომელიც ასევე გამოიყენება HiPP HA ჩვილის ფორმულაში.

შედეგი: " ატოპიური დერმატიტის რისკი იმ ჩვილებში, რომლებიც 2 პირველი წლის განმავლობაში დედის რძით იკვებებოდნენ და ისინი ვინც ძირითადად HiPP HA რძის ფორმულით იკვებებოდნენ  შედარებითია“ (Nentwich - პროსპექტიული დაკვირვება - კლინიკური პედიატრია, 2009).

არ აღმოჩნდა დიდი განსხვავებები ალერგიული კანის დაავადებების განვითარებაში (ატოპიური დერმატიტი), რაც შეიძლება დადგენილიყო 2 წლიანი დაკვირვების შედეგად. ასევე ერთნაირი იყო ალერგიული რეაქცია ძროხის რძის ცილის მიმართ, ამ ჯგუფებს შორის, პირველი ექვსი თვის განმავლობაში. კვლევამ  აგრეთვე, აჩვენა ის, რომ ძუძუთი კვება და HiPP HA hydrolysate- რძის ფორმულა ერთნაირად სასარგებლოა ბავშვის სათანადო განვითარებისათვის, ასევე მათი ასაკისათვის.