დიეტის გეგმა

HiPP-ის დიეტის გეგმა ეფუძნება კვების მეცნიერებას, პედიატრიულ მედიცინას, ისევე როგორც ჩვენს მრავალწლიან გამოცდილებასა და კვლევის შედეგებს. ის იქნება თქვენი მეგზური ბავშვების სწორად კვებისთვის. ბავშვების განვითარებასთან დაკავშირებით შეიძლება იყოს მათი სახესხვაობა, თუ დარწმუნებული არ ხართ, გთხოვთ კონსულტაციისთვის მიმართოთ თქვენს პედიატრს.

ძუძუთი კვება ბავშვისთვის შეუცვლელია

მაგრამ, თუ არ კვებავთძუძუთი, გირჩევთ HiPP-ისრძის ფორმულებს ან HiPP HA-ისფორმულას. იგი  შექმნილია სპეციალურად თქვენი ბავშვის ინდივიდუალური ასაკობრივ ჯგუ ფის მიხედვით.

ხელოვნურ კვებაზე გადასვლისას გაითვალისწინეთ ბავშვის ასაკი და უმჯობესია დაიწყოთ 4  ან 6 თვიდან. გამოიყენეთ ზომიერად მრავალფეროვანი საკვები.

ბავშვის კვება ალერგიის რისკის შემთხვევაში

  • ინფორმაციას ალერგიულ რისკებზე და ბავშვების კვების დეტალების შესახებ ინფორმაცია მიიღებთ ჩვენს გვერდზე. დედის რძის ან ზეალერგიული ჩვილის ფორმულებია:
  • HiPP Pre HA Combiotic-® ნაერთი, ან HiPP HA 1 Combiotic®ნაერთი
  • მეცნიერული შესწავლისა და კვლევების შედეგების მიხედვით, როდესაც ბავშვი გადაგყავთ ხელოვნურ კვებაზე, მათზე იგივე რეკომენდაციები ვრცელდება, როგორც დაბალი ალერგიული რისკის ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ხელოვნური კვება ბავშვის ასაკისა და მისი განვითარების მიხედვით, სულ მცირე 4 თვიდან და არა უგვიანეს 6 თვისა, უფრო გვიან გადასვლა აღარ იძლევა დამაკმაყოფილებელ შედეგს ალერგიისაგან დასაცავად.
  • ძალიან მნიშვნელოვანია, ხელოვნურ კვებაზე გადასვლა მოხდეს ნელ-ნელა. ეს საშუალებას აძლევს ჩვილს ადვილად მიიღოს საკვების მიცემის ახალი ფორმა და თქვენც გეძლევათ საშუალება დაადგინოთ, თუ რომელი საკვების ფორმულაა უფრო მისაღები თქვენი ბავშვისათვის. შესაფერისი პროდუქტების სიმბოლოები ნაჩვენებია მარჯვნივ.
  • როცა ბავშვი მიეჩვევა ხელოვნურ(დამატებით) საკვებს და ერთი ჭამა მთლიანად საწოვრით ხდება, უკვე შეგიძლიათ შეცვალოთ საწყისი HA1 Combiotic®-ნაერთი, HA2 Combiotic®-ნაერთით, როგორც დამატებითი საჭმელი ხელოვნურ კვებასთან ერთად. (ყველა შემთხვევაში რჩევებისათვის მიმართეთ თქვენს პედიატრს).

შესაფერის პროდუქტთა ჯგუფის მოძიება შეგიძლიათ ფერადი კოდების მიხედვით თაროებზევე: