მდგრადობა HiPP-ში

ჩვენ 60 წელზე მეტია მივსდევთ ორგანულ მეურნეობას და გვაქვს გარკვეული სტანდარტები. ჩვენი მდგრადობის მენეჯმენტი მოიცავს კამპანიას, როგორც მთლიანობას და საკმაოდ დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ღირებულებების მთელ ჯაჭვს. 

მდგრადობა, როგორც კომპანიის ფილოსოფია

მდგრადობა ნიშნავს სწორი ბალანსის დაცვას ეკოლოგიის, ეკონომიკისა და სოციალური ასპექტების სამ განზომილებას შორის.

მდგრადობა კომპანიის ორგანიზაციაში

კომპანიის თითოეულმა სფერომ დაასახელა საკუთარი პასუხისმგებლობის აგენტი მდგრადობისთვის, რომელიც აქტიურად მუშაობს ამ მიზნების შემუშავებისა და განხორციელებისთვის.

ყურადღების ცენტრში მყოფი ადამიანები

HiPP-ისთვის, როგორც საშუალო ზომის ოჯახის ბიზნესისთვის, საპასუხისმგებლო და სოციალური მენეჯმენტი საფუძველია მდგრადი საქმიანობისათვის.

ბიომრავალფეროვნება

ბიომრავალფეროვნების დანაკარგები მსოფლიო მასშტაბით  საგანგაშოა. 

გარემოსა და კლიმატის მდგრადი დაცვა

კლიმატისა და ატმოსფეროს დაცვა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენ დროში.  გარემოსდაცვითი მართვის მენეჯმენტით, „ჰიპი“ ...

გარემოს დაცვა

ჩვენ, ჩვენს თავებს დავუწესეთ ამბიციური მიზნები გარემოსთვის.  

მდგრადობის ანგარიშები

მომავლის შედეგები და მიზნები 1995 წლიდან რეგულარულად არის აღწერილი ჩვენს ეკოლოგიურ ანგარიშში.

მდგრადობის სახელმძღვანელოები

„ჰიპის“ ჯგუფი აქტიურად ჩართულია გარემოს დაცვასა და რაღაც ახლის შექმნაში.