„ჰიპის“ მდგრადობის სახელმძღვანელო მითითებები

ჩვენი ყოველდღიური ბიზნესის მასშტაბები

„ჰიპი“ დიდი ხანია მონაწილეობს მდგრადობის მენეჯმენტში, რის საფუძველზეც ჩვენ მივაღწიეთ ბევრ მიზანს. გარემოსდაცვითი სახელმძღვანელო პრინციპები, რომლებიც 1995 წელს ჩამოვყალიბეთ კომპანიის გარემოს დაცვის მუდმივი გაუმჯობესების მიზნით, გაფართოვდა, რომელიც მოიცავს მდგრადობის სახელმძღვანელო მითითებებს. 

1. ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების გამოყენებით, „ჰიპი“ ამცირებს ზიანს ბუნებაზე
2. ჩვენ მუდმივად ვახდენთ მონიტორინგს, დოკუმენტაციას და ვაფასებთ კომპანიის გავლენას გარემოზე. შესაძლო გაუმჯობესება ხორციელდება ეკონომიკურად მისაღები პარამეტრების ფარგლებში.
3. გვინდა, რომ რაც შეიძლება დაბალ დონეზე შევინარჩუნოთ ახალი მოქმედებების, პროდუქტებისა და პროცესების ეკოლოგიური ზემოქმედება. ამიტომ, ჩვენ ყოველთვის წინასწარ ვაფასებთ გარემოს შესაძლო დაბინძურებას.
4. ჩვენი მიზანია რესურსების შენარჩუნება. ამ გაგებით, ჩვენ უპირატესობას ვანიჭებთ განახლებად რესურსებს.
5. როგორც ორგანულად წარმოებული ნედლეულის უდიდესი გადამამუშავებლები, მსოფლიოში, ჩვენ ვალდებულნი ვართ მუდმივად გავზარდოთ გამოყენებული ნედლეულის რაოდენობა.
6. შეფუთვის დაგეგმვისას, ჩვენ ვიღებთ დადგენილებას, რომ მასალის რაოდენობა მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული, რომ დაფიქსირდეს მეორადი და გადამუშავებული მასალები და უნდა იყოს მხარდაჭერილი ისეთი ალტერნატივები, როგორიცაა მეორადი სისტემა.
7. კომპანიის გარემოს დაცვა მხოლოდ თანამშრომლების მონაწილეობით არის შესაძლებელი. სწორედ ამიტომ ჩვენ ხელს ვუწყობთ ჩვენი თანამშრომლების მდგრად ცნობად ინფორმაციას, ტრენინგსა და რეგულარულ ინსტრუქციას.
8. ჩვენ მუდმივად ვაწვდით მომხმარებლებს ინფორმაციას, თუ როგორ შეიძლება პროდუქციის ეკოლოგიურად გამოყენება.
9. ჩვენ დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ საზოგადოების აზრს და ვითვალისწინებთ მათი მხრიდან რჩევებსა და შეთავაზებებს.
10. ჩვენ მუდმივად ვუკავშირდებით ხელისუფლებას, მაგ. გარემოს დაბინძურების თავიდან ასაცილების ან შემცირების მიზნით.
11. შეცდომების მართვის ჩვენი ყოვლისმომცველი სისტემით, ჩვენ მინიმუმამდე დაგვყვავს რისკები.
12. საკონტროლო სისტემები უზრუნველყოფენ ჩვენი გარემოსდაცვითი მიზნების მიღწევას. ამასთან, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ვფლობდეთ ახალ ინფორმაციას და საჭიროების შემთხვევაში შევცვალოთ ჩვენი მიზნები.
13. „ჰიპში“ დაცულია კანონმდებლობით გათვალისწინებული, ადამიანის ყველა უფლება.
14. განათლება ან/და კავშირის წევრობის უფლება პირდაპირ არის დაშვებული „ჰიპში“. ანაზღაურება, ზეგანაკვეთური და სოციალური შეღავათები შეესაბამება კანონიერ ან მასშტაბურ მინიმალურ სტანდარტებს, რაც უზრუნველჰყოფს თანამშრომელთა ძირითადი საჭიროებებს და თავისუფლად ხელმისაწვდომ შემოსავალს.
15. ჩვენ გარანტიას ვაძლევთ მინიმუმ შესაბამის ეროვნულ, იურიდიულ მოთხოვნებს სამუშაოს უსაფრთხოების, გარემოსა და ჯანმრთელობის დაცვისთვის და მხარს ვუჭერთ სამუშაო პირობების უწყვეტ გაუმჯობესებას.
16. „ჰიპი“, როგორც კომპანია, მხარს უჭერს ბიომრავალფეროვნების დაცვას და მდგრადი მომავლის შექმნას, რომლის ღირსიც არის ცხოვრება.
17. მომწოდებლები ვალდებულნი არიან დაიცვან სახელმძღვანელო მითითებები ჩვენს უშუალო გავლენის სფეროში, ასევე წინასწარი და შემდგომი მიწოდების ქსელებში (მაგ. წინასწარი მომწოდებლები, ლოjისტიკოსები, განკარგულების ფირმები).