Skip to main content

მენიუ თევზით

თევზი არის დაბალანსებული დიეტის მნიშველოვანი ნაწილი. იგი შეიცავს მაღალი ხარისხის ცილას, ხოლო ზღვის თევზი შეიცავს იოდს. ყველა HiPP-ის თევზის მენიუები უზრუნველყოფს ბავშვს ძვირფას Omega-3-ის ცხიმოვანი მჟავებით, რომლებიც მნიშვნელოვანია თავის ტვინისა და ნერვული უჯრედებისათვის.

ნაპოვნი პროდუქტები: {{ countAllLabel }}