რას ნიშნავს ორგანული ხარისხი?

ბავშვები, რომლებიც ნაწილობრივ იკვებებიან დედის რძით,მათთვის უნდა იქნას შერჩეული ზუსტი ფორმულა, რომელიც მოდელირებულია დედის რძის მიხედვით. ბავშვის ორგანიზმი ჯერ კიდევ ძალიან მგრძნობიარეა. ამიტომაც არის, რომ ფორმულის შემადგენლობა ზუსტად არის განსაზღვრული მოცემული კანონმდებლობით. მასში გამოიყენება ძროხის რძე, რომელიც შეიცავს კალციუმს და ძვირფას ცილას.HiPP-ისთვის მთავარია, რაც შეიძლება მეტად მიუახლოვდეს შექმნილი ფორმულა ბუნებრივ საკვებს  და მასში გამოყენებულ იქნას მხოლოდ მკაცრად შემოწმებული ბუნებრივი რძე, როგორც ძირითადი შემადგენელი ელემენტი ორგანული რძის პროდუქტის ფორმულისა.

40 წელზე მეტიგამოცდილება

HiPP-ის ორგანული რძის ფორმულები, შემუშავდა ჩვილ ბავშვთა სპეციალისტების მიერ და 40 წლის განმავლობაში ეფუძნება უახლესსამეცნიერო ცოდნას. ორგანული პროდუქტების გამოყენებით ჩვენ ვაკმაყოფილებთ კანონით დადგენილ უმაღლეს მოთხოვნებს ამ დარგში, ჩვილთა რძის ფორმულის ნედლეულის შერჩევის პროცესში.

 

Greenpeace: ხარისხი “რეკომენდირებულია“

დამტკიცებულია Greenpeace -ის მიერ: როგორც, რჩევა მყიდველთათვის „რძე ბავშვებისათვის - გენ-მოდიფიცირების გარეშე“, ყველაზე მსხვილი და მზა რძის ფორმულის ბრენდი. მხოლოდ HiPP-ის ბუნებრივ რძის ფორმულებს გადაეცათ ბრენდის ნიშანი-"რეკომენდირებულ".

აგრეთვე მკაცრად იკრძალება გენ-მოდიფიცირებული მცენარეების გამოყენებაც, ეს კანონი შესაბამისობაში მოდის ევროკავშირის ფერმერულ რეგულაციებთან. HiPP -მა დაამტკიცა, რომ ბუნებრივი დამუშავების მეთოდი უკონკურენტოა ამ სფეროში, განსაკუთრებით გენინჟინერიასთან. ჩვენი გამოცდილება ორგანული ნედლეულის დამუშავების დარგში, იძლევა ორგანული პროდუქტების უმაღლესი ხარისხის გარანტიას. 600-ზე მეტი საკონტროლო ნიშანი პროდუქციაზე, ნიშნავს თქვენი ბავშვის უსაფრთხოების ხარისხს.