იღებს თუ არა ჩვილი საკმარის რძეს?

ბავშვის მიერ მირებული რძის რაოდენობა შეიძლება განსხვავდებოდეს კვებიდან კვებამდე, ისევე როგორც ყოველდღიურად.

თუკი, საკმარისად გაქვთ რძე, ამაზე მიგანიშნებთ: ბავშვს სჭირდება საფენის გამოცვლა დღეში 4-5 - ჯერ. გარდა ამისა, ბავშვი კვირაში ერთხელ მაინც უნდა აწონოთ.