გადამუშავებადი ქაღალდის წარმოება

ჯუნგლებში, CO2-ის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მარაგებია ადამიანებისთვის. „ჰიპი“ იყენებს მხოლოდ გადამუშავებად ქაღალდს და ამით იცვას ჯუნგლებს გაჩეხვისგან.

ბუნების წინაშე პასუხისმგებლობა მოიაზრებს გადამუშავებადი ქაღალდის თანმიმდევრულ გამოყენებას და ამასთან მისი მოხმარების შემცირებასაც.

Bundesdeutscher Arbeitskreis für umweltbewusstes Management (B.A.U.M.)-ის კონკურსში, „ჰიპმა“ პირველი ადგილი მოიპოვა, თემაზე „ოფისი და გარემო“, კატეგორიაში „კომპანიები, რომელთაც 500-ზე მეტი თანამშრომელი ჰყავთ“. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო გადამუშავებადი ქაღალდის გამოყენებასა და მისი მოხმარების შემცირებას, შემდეგნაირად:  ელექტრონული შევსება, ელექტრონული ფორმულირება, ინფორმაციის მიმოქცევა კომპანიის საკუთარი ინტრანეტის და ორმაგი ცალმხრივი ბეჭდვის საშუალებით.