კლიმატისა და წყლის დაცვა

ატმოსფეროსა და კლიმატის დაცვა, დღესდღეობით, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანაა. გაიგეთ მეტი, თუ როგორ იცავს „ჰიპი“ კლიმატსა და წყალს, განახლებადი ენერგიებისა და ტექნიკური ინოვაციების გამოყენებით. 

მზის პროექტის განხორციელება შესაძლებელია შენობებზეც. ჯამში, 316 მ² ზედაპირი აღჭურვილი იყო მზის კოლექტორებით

განახლებადი რესურსების გამოყენება

რესურსების მდგრადი გამოყენება და ბიომრავალფეროვნების დაცვა წარმოადგენს ჩვენს მდგრად მართვას.

„ჰიპმა“ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა კლიმატის დაცვაში, უფრო ადრე, ვიდრე შეიცვლებოდა CO2-ის შემცირების პოლიტიკა. 1995 წლიდან, ჩვენ პფაფენჰოფენში მდებარე ქარხანაში ენერგიის მთლიანი მიწოდება გადავიყვანეთ განახლებადი ენერგიის წყაროებად (მწვანე ელექტროობა, ბიომასა, მზის ბატარეები) და ახლა ვამზადებთ პროდუქტებს CO2- ნეიტრალურად. პფაფენჰოფენში, ენერგიის 90%-ზე მეტი, მოდის განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან.

CO2- ის გამოყოფა ენერგიის დარჩენილი წყაროებიდან, წიაღისეული საწვავიდან ანაზღაურდება, მსოფლიოში კლიმატის პროექტებით.

2001 წლიდან, „ჰიპის“ ქარხანამ მოიცვა გათბობა, ცხელი წყალი და ორთქლის მოთხოვნები, ბიომასის გამოყენებით. 2011 წელს „ჰიპს“ მიენიჭა „გერმანიის მზის პრემია“ განახლებადი ენერგიების სამაგალითო გამოყენებისთვის.

ჩვენ ვმუშაობთ „მწვანე ელექტროენერგიით“ ჰიდროელექტროსადგურებიდან- ბირთვული ენერგიის გარეშე.

ბიომასის კოგენერაციის ქარხანა პფაფენჰოფენში

2006 წლიდან, განხორციელდა 6 პროექტი, მზის ბატარეებთან დაკავშირებით, რომელიც აწარმოებს 52,800 kWh/a ენერგიას, 436 m² ზედაპირზე. ყოველწლიურად, ენერგიის 2 მილიონი kWh გენერირდება ამ გზით. 

სუფთა მტკნარი წყლის გამოყენებამ ასევე გამოიწვია ჩამდინარე წყლების (წყალი, რომელიც მავნებლურად მოქმედებს ანთროპოგენური მოვლენებზე) შემცირება.

წყალი, 21-ე საუკუნის ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი. 

ჩვენ ასევე ვუშვებთ მიწისქვეშა იმპულსებს წყლის რესურსისთვის. ამ ღირებული პროდუქტის გადარჩენის მიზნით, „ჰიპმა“ გამოიყენა ტექნიკური სიახლეები, ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში, წყლის გამოყენების ორი მესამედით შემცირებისთვის.

შეიძლება დაგაინტერესოთ:

ინტერვიუ, HiPP-ის ორგანულ

ხარისხთან დაკავშირებით

ბოსტნეულის მეურნეობა:

ქიმიკატების გარეშე!