"ბიომრავაფეროვნება კარგ კომპანიაში"

გაერთიანებული მსოფლიო საზოგადოებაში

„ჰიპი“ჩართულია, ბიზნესისა და ბიომრავალფეროვნების ინიციატივაში, როგორც მისი წევრი, რომელიც წარმოიშვა 2008 წელს გაეროს ბიოლოგიურ მრავალფეროვნებასთან დაკავშირებულ კონვენციის მხარეთა კონფერენციაზე. ”ბიომრავალფეროვნება კარგ კომპანიაში” არის კომპანიების კავშირი, რომლებიც ერთად გამოდიან ბიომრავალფეროვნების დაცვა - ეკონომიკისა და საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე.

მათ მიიღეს ვალდებულება "მისიის განცხადებით" და "ლიდერთა დეკლარაციით", რომ შეძლონ ბიომრავალფეროვნების დაცვა თავიანთი კომპანიის სამენეჯმენტო სისტემაში. "ლიდერთა დეკლარაციის" ხელმოწერით, მსოფლიოში 40-ზე მეტი კომპანია დღეს ადგენს ბიომრავალფეროვნების წახალისების მოთხოვნას, როგორც მათი კომპანიის მართვის სისტემის ნაწილს. სამართლიან ვაჭრობაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს გაეროს სახეობების კონსერვაციის კონფერენციაზე, 2010 წელს, ნაგოიაში, იაპონიაში. სხვა საკითხებთან ერთად, მან განსაზღვრა სახელმძღვანელო მითითებები, თუ როგორ უნდა მოხდეს ბიოლოგიურად ნედლეულის გამოყენების შედეგად მიღებული მოგება სამართლიანად განაწილებული მომხმარებლებსა და წარმოშობის ქვეყნებს შორის.

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იპოვოთ აქ: www.business-and-biodiversity.de

„ჰიპი“ ჩართულია ბიომრავალფეროვნებისა და მდგრადობის სხვადასხვა პროგრამაში.

ჩვენ რეგულარულად ვთანამშრომლობთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ასოციაციებთან, როგორიცაა AöL (ეკოლოგიური საკვების მწარმოებელთა ასოციაცია), B.A.U.M. (გერმანიის სამუშაო ჯგუფი ეკოლოგიურად ინფორმირებული მენეჯმენტისთვის), WWF, BUND, Deutscher Naturschutzring, Greenpeace, Bund Naturschutz Bayern, Bioland, Naturland და სხვადასხვა სამეცნიერო ინსტიტუტები.