სწავლებები „ჰიპში“, რათა გაკეთდეს უფრო მეტი ბიომრავალფეროვნებისთვის.

„ჰიპში“ ახალგაზრდა მსმენელები რეგულარულად მონაწილეობენ ბიომრავალფეროვნების დაცვის კამპანიებში.  HiPP– ის მდგრადობის კოორდინატორის ხელმძღვანელობით და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ სამეცნიერო თანხლებით ისინი ეცნობიან ბუნებაში არსებულ ურთიერთობებს და არკვევენ ბიომრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად.

გენური ინჟინერიის წინააღმდეგ

„ჰიპი“ ეწინააღმდეგება გენური ინჟინერიის გამოყენებას მცენარეებში და მხარს უჭერს სკოლებს, რომ ახალგაზრდებს ასწავლონ ქიმიური რისკები სოფლის მეურნეობაში.

ბალანსი სახეობებსა და ბუნებას შორის, საკმაოდ კომპლექსურია თავისი წესებით. „ჰიპისთვის“ ძალიან მნიშვნელოვანია, შეაჩეროს გმო-ს გავრცელება, რომელიც საშიშია ყველა დონეზე. სწორედ ამიტომ, „ჰიპი“ აქტიურად უწყობს ხელს სასკოლო პროექტს „ცხოვრება კონტროლის გარეშე“, Bayrischer Lehrerverband e.V-სთან, the Bund Naturschutz in Bayern (BN)-სთან და the Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND)-სთან ერთად, რომელთაც სურთ სკოლის მოსწავლეების განათლება სოფლის მეურნეობის გენეტიკური ინჟინერიის შესახებ. „ჰიპი“ იაზრებს, რომ  განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ენიჭება ხელი შეუშალოს ამ გენეტიკური ინჟინერიის მიერ სახეობებისა და ჯიშების უკიდურეს გაღატაკებას და მის დრამატულ გავლენას ბიომრავალფეროვნებაზე.