ბიომრავალფეროვნება

სახეობებსა და ეკოსისტემას სჭირდება ჩვენი დაცვა

კლიმატური ცვლილების შემდეგ, ბიომრავალფეროვნების დაცვა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევაა, მსოფლიოში ზარალი საგანგაშოა: ეკოსისტემის 60 % მიჩნეულია დაზიანებულად, ხოლო ძუძუმწოვრების 20%-ს გადაშენება ემუქრება. ბოლო 6 წელში, ყოველთვიურად თითო სახეობაა გადაშენებული. საცხოვრებელი ადგილების, სახეობებისა და გენების გაუჩინარების გამო, ბუნება უფრო ღარიბდება, რაც ადამიანის სიცოცხლისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. 

Ehrensberger Hof- ბიომრავალფეროვანი მეურნეობის მოდელი

ბიომრავალფეროვნებისთვის ეკონომიკური ბიზნესმოდელის შემოღება როგორც ანალიზის მოდელი ჩვენი მწარმოებლებისთვის. 

გადამუშავებადი ქაღალდის გამოყენება

გადამუშავებადი ქაღალდის გამოყენება ინარჩუნებს ტყის მრავალფეროვნებას. 

კლიმატისა და წყლის დაცვა

მეურნეობის ცხოველებისა და ფრინველების შესაბამისი შენახვა და კვება არის ეკოლოგიური მეურნეობის ძირითადი კომპონენტები.

ბიომრავალფეროვნება „კარგ კომპანიაში“

„ჰიპი“ არის „კარგი კომპანიის“ ინიციატივის წევრი ბიომრავალფეროვნებაში. 

„ჰიპის“ კამპანიები

„ჰიპი“ ბიომრავალფეროვნების ერთგული და მწვანე გენეტიკური ინჟინერიის წინააღმდეგია.