ეკო-ბალანსის შედეგები

გადამუშავება

ნარჩენების თანმიმდევრული გამიჯვნის წყალობით, „ჰიპში“ ნარჩენების 97% –ზე მეტი გადამუშავდება.

სრული თბოიზოლაცია და მზის კოლექტორები „ჰიპის“ ერთ–ერთ შენობაში.

CO2 წლიური შემნახველი პოტენციალი „ჰიპში“

ზომების ფართო სპექტრის გამო, ქარხნის ყოველწლიური ემისია მნიშვნელოვნად შემცირდა: 

ქალაქის ბიომასის კოგენერაციის ქარხანასთან კავშირი, ენერგიის წარმოება მზის და ბიოგაზის ქარხნების საშუალებით, ჰიდროელექტროსადგურებისგან მწვანე ენერგიის მოპოვება, აგრეთვე ჩვენს ფლოტთან გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების გადასვლა, განაპირობა 2011 წელს კომპანიის CO2- ის ემისიების თითქმის 90% -ით შემცირებამ 2000 წელთან შედარებით. 

სისტემაCO2 -2013 წელს 2000 წელთან შედარებით CO2- ს დაზოგვა
ბიომასის კოგენერაციის ქარხანა 9.846 to
ელექტროენერგიის 100% ჰიდროენერგიიდან 4.170 to
სრული გადარჩენა14.016 to

შეიძლება დაგაინტერესოთ:

ინტერვიუ, HiPP-ის ორგანულ

ხარისხთან დაკავშირებით

ბოსტნეულის მეურნეობა:

ქიმიკატების გარეშე!