მიეკუთვნება თუ არა ჩემი ჩვილი ალერგიის რისკ ჯგუფს?

ბავშვი ითვლება ალერგიული რისკის ქვეშ, როდესაც ახლო ნათესავი (დედა, მამა, ძმა) არის უკვე ალერგიული. ალერგია არის მემკვიდრეობითი. დღესდღეობით დაახლოებით 20 - 30% ბავშვებისა, არიან ალერგიულნი. ალერგია ვლინდება სხვადასხვა ფორმებით. ბავშვის ალერგიულობა ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებულია. ერთ-ერთი ფაქტორი არის ბავშვის კვება პირველი თვის განმავლობაში.

რძის ცილას ენიჭება გადამწყვეტი როლი ალერგიების ჩამოყალიბებაში.