მენიუ

დადასტურებული ეექტურობის ხარისხი მეცნიერულ დონეზე?

შესწავლის პროცესში (Nentwich 2009) მოხდა ალერგიული რისკების შედარება ძუძუთი კვებადი ბავშვებისა და იმ ჩვილებისა, რომელთაც ეძლეოდათ hydrolysate, რომელიც ასევე გამოიყენება HiPP HA ჩვილის ფორმულაში.

შედეგი: " ატოპიური დერმატიტის რისკი იმ ჩვილებში, რომლებიც 2 პირველი წლის განმავლობაში დედის რძით იკვებებოდნენ და ისინი ვინც ძირითადად HiPP HA რძის ფორმულით იკვებებოდნენ  შედარებითია“ (Nentwich - პროსპექტიული დაკვირვება - კლინიკური პედიატრია, 2009).

არ აღმოჩნდა დიდი განსხვავებები ალერგიული კანის დაავადებების განვითარებაში (ატოპიური დერმატიტი), რაც შეიძლება დადგენილიყო 2 წლიანი დაკვირვების შედეგად. ასევე ერთნაირი იყო ალერგიული რეაქცია ძროხის რძის ცილის მიმართ, ამ ჯგუფებს შორის, პირველი ექვსი თვის განმავლობაში. კვლევამ  აგრეთვე, აჩვენა ის, რომ ძუძუთი კვება და HiPP HA hydrolysate- რძის ფორმულა ერთნაირად სასარგებლოა ბავშვის სათანადო განვითარებისათვის, ასევე მათი ასაკისათვის.