ხეხილის ბაღები

ბიომრავალფეროვნებისთვის მდგრადია მდელოს ბაღები. დღეს მინდვრის ბაღებში მხოლოდ ექვსი მილიონი ხეა დარჩენილი, ამიტომ ისინი ევროპაში ყველაზე საფრთხეში მყოფი ბიოტოპების რიცხვში არიან და ამასთან წითელ წიგნშიც კი შედიან.

ისინი იდეალური საცხოვრებელია ცხოველებისთვის, ფრინველებისთვის და მწერებისთვის.

ევროპის ხეხილის ბაღებში შეგიძლიათ იპოვოთ 5000–ზე მეტი ცხოველური და მცენარეული სახეობა და 3000–ზე მეტი ხილის ჯიში.