საიმედოობა, როგორც კომპნიის ფილოსოფია

საიმედოობა ნიშნავს სწორი ბალანსის დაცვას 3 განზომილებას შორის- ეკოლოგიას, ეკონომიკასა და სოციალურ ასპექტს.

თუ ჩვენ ვგეგმავთ გარემოს, სოციალურ ცხოვრებასა და ჩვენს ეკონომიკას ისე , რომ გარემოს ზიანს არ მივაყენებთ, ამგვარად გვექნება მომავალი და უზრუნველვყოფთ მომავალი თაობის ღირსეულ ყოფას. ჩვენ ვმოქმედებთ სტაბილურად, თუ ჩვენი საქმიანობა სამუდამოდ გაგრძელდება პირობები იგივე იქნება.