საიმედოობა კომპანიის ორგანიზაციაში

ჰიპისთვის საიმედოობა არ არის მარკეტინგული ხრიკი. 50 წლის მანძილზე ჩვენ ვმართავთ ორგანულ მეურნეობას. როგორც წარმოების ნოვატორს, ჩვენ დიდი გავლენა გვქონდა მყარ სტანდარტებზე. ჩვენი მტკიცე მენეჯმენტი ემყარებოდა კომპანიას, როგორც ღირებულების შემქმნელ ჯაჭვს.

ასევე, ჩვენს მომწოდებელებსა და მწარმოებლებთან ერთად განვახორციელეთ შემუშავებული სტანდარტები,რათა მიგვეცა ხარისხის, გარემოს დაცვისა და გარანტირებული, სამართლიანი, სოციალური სამუშაო პირობების გარანტია.

ჩვენთან სტაბილურობა სწორი მართვის შედეგია

მტკიცე მენეჯმენტი ეფუძნება ჩვენი კომპანიის მართვას. კომპანიის თითოეული განყოფილება წარმოადგენს საიმედო აგენტს, რომელიც აქტიურად მუშაობს მიზნის განხორციელებისა და განვითარებისათვის.

დოკუმენტაცია

საიმედოობის შესახებ ანგარიშში ვაქვეყნებთ კომპანიის მნიშნელოვან ციფრებსა და წლიურ გეგმებს. HiPP სერთიფიცირებულია ISO 14001 სტანდარტებით და მისი ვარგისიანობა დამტკიცდა 1997 წელს პფაფენჰოფენში, EMAS მიერ (ევროგაერთიანების ეკომენეჯმენტი და აუდიტორი სქემა)

ჯილდოები (შერჩევა)

1997წლის ეკომენეჯერი Capital და WWF–ს მიერ
2000 “ათასწლეულის ბიზნეს ჯილდო" გაეროს დაცვითი პროგრამა და ICC-ის მიერ
2002 „Energy Globe“ ერთ-ერთი მსოფლიოს 50 საუკეთესო ენერგეტიკულ ცნებებს შორის
2003გერმანიის გარემოს ანგარიშგების ჯილდო
2008 “CSR Mobility Award” სამაგალითო სამოგზაურო მენეჯმენტი
2009 „საუკუნის ბრენდი“
2009გერმანული სტაბილურობის ჯილდო "შესყიდვების" კატეგორიაში
2009 „რეიტის ოქროს ყვავილი“-გარემოს დაცვის ჯილდო
2010 “Pro Biokultura”
2010 “Steiger Award”-განსაკუთრებული გარემოსდაცვის მენეჯმენტი
2010 „წლის მეწარმე“
2011 „საპატიო ვაჭარი"
2011 „გერმანული მზის ჯილდო“

თანამშრომლობა

ჩვენ ვხედავთ საკუთარ თავს როგორც სასწავლო ორგანიზაციას, რომელიც ჩართულია ქსელში და მჭიდროდ თანამშრომლობს უნივერსიტეტებთან, სამეცნიერო ინსიტუტებთან და სხვა პარტნიორებთან.