წყლისა და კლიმატის დაცვა

HiPP-ის ორგანული დამუშავების წყალობით ყოველწლიურად 15000 ჰექტარი მიწა და გრუნტის წყალი არის დაცული 4000 ტონა ხელოვნური სასუქისა და 5000კგ პესტიციდებისაგან.

ყოველწლიურად HiPP ჰიპის მიერ მიწის ორგანული დამუშავება იცავს ნიადაგს პესტიციდებისა და ხელოვნური სასუქისაგან:

15,000ჰ მიწას =1.6 ფართობს კუნძულ სილთისას

122.5 მილიონ კუბამეტრი წვიმის წყალი = 4.9 მოცულობის წყალს ტბა ტიტისე შავ ტყეში

 

განახლებული რესურსი

განახლებული რესურსის სტაბილური გამოყენება და ბიომრავალფერმოვნების დაცვა, მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს ჩვენს მუდმივ მენეჯმენტში.

HiPP-მა მანამდე დაიწყო ბუნების დაცვაზე ზრუნვა, სანამ მთავრობა დაისახავდა მიზნად შეემცირებინა CO2მოცულობის შემცველობა გარემოში. 1995 წლიდან ჩვენ გადავწყვიტეთ გადავსულიყავით არსებული ენერგო-მომარაგებიდან განახლებულ ენერგო წყაროზე(მწვანე ელექტორენერგიაზე, ბიომასაზე და მზის ენეგიაზე) პფაფენჰოფენში და ახლა ვაწარმოებთ CO2 პროდუქციას - ნეიტრალურად. 90%ენერგიისა, რაც პფაფენჰოფენში გამოიყენება, გამომუშავებულია განახლებული ენერგო წყაროებით. CO2 ნარჩენები სხვა ენერგო წყაროებიდან, წიაღისეული საწვავი (მაგალითად მივლინება), კომპენსირდება მსოფლიო კლიმატის პროექტებით.

2001 წლიდან., HiPP ქარხანაში გათბობა, ცხელი წყალი და ორთქლი ბიომასის გამოყენებით ხორციელდება (ხის ნაფოტი). განახლებული ენერგიის სამაგალითო გამოყენებისათვის HiPP დაჯილდოვდა "გერმანიის მზის ჯილდოთი" 2011 წელს.

ჩვენ ვმუშაობთ "მწვანე ელექტროენერგიის გამოყენებაზე" ჰიდროელექტრო სადგურებიდან-ბირთვული ენერგიის გარეშე. 2000 წლიდან 6 მზის პროექტი განხორციელდა, რომელიც გამოიმუშავებს 52.800 კვტსთ/მზის ენერგიას 436 m² კოლექტორის ზედაპირზე. ყველა ორგანული დანახარჯი მიდის სოფლის მეურნეობის ბიოგაზის მცენარეებზე. ყოველწლიურად 2 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამომუშავდება ამ გზით.

21-ე საუკუნეში წყალი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი

ასევე ვაწვდით იმპულსებს წყლის რესურსის ახლებური მეთოდით გამოყენებაზე, რათა გადავარჩინოთ ესოდენ მნიშვნელოვანი გარემო. ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში, HiPP იყენებს ტექნიკურ ინოვაციებს, რათა ორი მესამედით შეამციროს წყლის გამოყენება

შეიძლება დაგაინტერესოთ:

ინტერვიუ, HiPP-ის ორგანულ

ხარისხთან დაკავშირებით

ბოსტნეულის მეურნეობა:

ქიმიკატების გარეშე!