ბიომრავალფეროვნება

ნაირსახეობებსა და ეკოსისტემას ჩვენი დაცვა სჭირდება

კლიმატური ცვლილებების გარდა, ბიომრავალფეროვნების დაცვა ერთერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს, რომლის წინაშეც დგას კაცობრიობა. ეკოსისტემის 60% განადგურებულია და ძუძუმწოვართა 20%-ს გადაშენება ემუქრება. ბოლო 6 წლის განმავლობაში თვეში ერთი ჯიში ქრება. ბინადართა გადაშენებასთან დაკავშირებით ნაირსახეობები, გენები, ბუნება ღარიბდება და კაცობრიობის არსებობა საფრთხის წინაშე დგება.