მენიუ

გარემოს დაცვითი სტატისტიკა

ჩვენ ამბიციური მიზანი დავისახეთ გარემოს დაცვისათვის.

ჰიპში ყველა მნიშვნელოვანი შემოსავლებისა და ხარჯების დოკუმენტი, რომელიც ვრცელდება, გარემოს დაცვის პროგრამით ახდენს კონკრეტულ პროგრესს.

მიზნები

ძირითადი მაჩვენებლები 2011 2012 2013 პროგნოზი 2014
ოპერატიული მარაგი kg/to 2,1 2,6 2,0 2,0
საწმენდი საშუალებები kg/to 1,9 2,4 2,7 1,9
ენერგია kWh/to 728,2 774,6 767,2 728,2
  მხოლოდ ორთქლის წარმოება kWh/to 488,1 509,5 519,1 488,1
  მხოლოდ ორთქლის წარმოება kWh/to 102,3 100,7 100,7
წყალი m3/to 7,5 8,1 8,2 7,5
შეფუთვა kg/to 497,3 513,0 509,8 497,3
ნარჩენი წყალი m3/to 6,4 6,9 7,3 6,4
  წყლის გაგრილება3/to 2,5 2,7 2,8 2,5
  ნარჩენი წყალი. გამდინარი წყლის მცენარეები3/to 3,9 4,2 4,5 3,9
არარეცირკულაციური გადამუშავებადი kg/to 229,2 234,4 240,4 229,6
ნახშირორჟანგი kg/to 5,3 5,5 5,7 5,3
გოგირდის ორჟანგი kg/to 31,7 44,3 37,6 31,7