ეკო ბალანსის წარმოების ხარჯები

განახლებადი ენერგეტიკის გამოყენება

დახლოებით 80% ენერგიისა, რაც გამოიყენება პფაფენჰოფენის HQ-ში, მოდის განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან. 2001 წლიდან გათბობა, ცხელი წყალი და ორთქლი, რომელიც ქარხანას სჭირდებოდა გამომუშავდებოდა ბიომასით (ხის ნაფოტი). ენერგეტიკის 100% მოიხმარდნენ CO2-ნეიტრალურ "მწვანე ელექტროენერგიას'-ჰიდროელექტოსადგურებიდან ბირთვული ენერგეტიკის გარეშე.

2000 წლიდან განხორციელდა 6 მზის პროექტი, რომელიც აწარმოებდა სულ 52,800 კვტ მზის ენერგიის კოლექტორის ზედაპირზე 436 m². ყველა ორგანული ნარჩენი მიდის სოფლის მეურნეობის ბიოგაზის მცენარეებიდან. ყოველ წელს, 2 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგიის გენერირება ხდება ამ გზით.

ჩვენი ორგანული მეურნეობით ვიცავთ ნიადაგსა და გრუნტის წყალს

HiPP ორგანული ბიოლოგიური ნედლეულის მსოფლიოში უმსხვილესი გადამამუშავებელი წარმოებაა. 6000 ფერმერზე მეტი, სხვადასხვა ქვეყანაში, ჩართულია, რათა აწარმოოს ორგანული ხილი, ბოსტნეული და ხორცი.

მადლობა HiPP-ს ორგანული დამუშავებისათვის, ყოველწლიურად 15 000 ჰექტარი ნიადაგი და გრუნტის წყალი მის მიერ საიმედოდ დაცული 4000 ტონა ხელოვნური სასუქის და 5000 კგ პესტიციდებისაგან.

HiPP -ის მიერ ნიადაგის ორგანული დამუშავება, იცავს მას ხელოვნური სასუქისა და პესტიციდებისაგან:

15,000 ჰა ნიადაგის = 1.6 x ფართობი კუნძული Sylt-ი
122.5 მილიონი მ ³ წვიმის წყლის = 4.9 x ოდენობით წყალი შავი ტყის ტბა Titisee-ში

წყალი 21 საუკუნის ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი

ბოლო 30 წლის მანძილზე გამოყენებულ იქნა ორჯერ მეტი წყალი. ჰიპი იცავს მიწისქვეშა წყლის მარაგს.