ეკო-ბალანსის შედეგები

სამრეწველო ნარჩენების გადამუშავება

გადამუშავებული ნარჩენების გამოცალკევების მეთოდი, ნარჩენების 97% გადამუშავდება.

თბო-იზოლაცია

2002 წლის გაზაფხულზე, HiPP-ის ორ ადმინისტრაციულ კორპუსს ჩაუტარდა თბოიზოლაცია. ამის წყალობით ზეთის გამოყენება კვადრატულ მეტრზე 25 ლიტრიდან 8.7 ლიტრამდე შემცირდა. ყოველწლიურად 86 600 ლიტრი მაზუთის ხარჯვის დაზოგვა ხდება. სამომავლოდ დაგეგმილია კიდევ სხვა იზოლაციის პროექტები და ჩაშვებულია განსახორციელებლად, გარემოსდაცვის პროგრამაში.

სისტემაCO2-2013 წლის დანაზოგი 2000 წლიდან
vergl. mit 2000
მცენარეთა ბიომასის კოგენერაცია 9.846 ტონა
ელექტროენერგიის 100% 4.170 ტონა
სულ ეკონომია 14.016 ტონა

შეიძლება დაგაინტერესოთ:

ინტერვიუ, HiPP-ის ორგანულ

ხარისხთან დაკავშირებით

ბოსტნეულის მეურნეობა:

ქიმიკატების გარეშე!