გარემოსდაცვითი პროგრამა 2011-2013

სახელწოდებაპერიოდი   სტატუსი
კომპანიის მიზნებს ავსებს (ამყარებს) სტაბილურობააპრილი 2011 დასრულებული
შესაფუთი მასალა- ამანათები -ადვილად გასანადგურებელი შესაფუთი მასალა ცელოფანის ნაცვლად.აპრილი 2011 დასრულებული
ბატარეაზე მომუშავე ასაწევი ჩანგლები (შიდა სივრცეში, ხოლო გარე სივრცეში ბიოდიზელის გამოყენებით) მაისი 2011 დასრულებულილი
კამპანიის განხორციელება თემაზე: მდგრადობა და ბიომრავალფეროვნება.მაისი 2011 დასრულებული
პასტერიზაცია: ენერგიის გამოყენების შემცირება (მიმდინარესთან შედარებით მომავალში)მაისი 2011 დასრულებული
ნარჩენების ტექნიკურ სკოლაში სათანადოდ განლაგებაივნისი 2011 დასრულებული
ხელი შეუწყოს შექმნილი ხეების / ბუჩქების,ფასადის გამწვანებას, სადაც შესაძლებელიანოემბერი 2011 დასრულებული
ინტრანეტი: გვერდები სტაბილურობისათისდეკემბერი 2011 დასრულებული
ერთჯერადი ჩალის ლეიბების ჩანაცვლება მრავალჯერადით დეკემბერი 2011 დასრულებული
წლის მიზანი: ნედლეულის ნარჩენების ზოგადი შემცირება დეკემბერი 2011 დასრულებული
ინფორმაცია თანამშრომლების ქსელის მიერ ელექტროენერგიის გამოყენების შესახებ, CO2 ღირებულებები, ციფრები და ა.შ. მარტი 2012 დასრულებული
გარემოს დაცვითი მონაცემების განვითარება ჰიპის შეფუთვის შესაფასებლად. ავტომობილის შეფასებააპრილი 2012 დასრულებული
გარემოს დაცვითი მონაცემების განვითარება ჰიპის შეფუთვის შესაფასებლადაპრილი 2012 დასრულებული
ავტომობილის შეფასებამაისი 2012 დასრულებული
ყუთები ბუდეებისათვის კომპანიის ტერიტორიაზე: იდეა
შემუშავდა LBV-ს მიერ (დაშორება წარმოებიდან)ივნისი 2012დასრულებული
მწერების სასტუმრო:იდეა განხორციელდა LBV-სთან ერთი, ბრინჯის ველი და გარე მდებარეობა)სექტემბერი 2012ღია
CO2 მარკირება სალათებისათვის სექტემბერი 2012ღია
CO2-ემისიების გაანგარიშება წარმოების ჩათვლით (სრული არსებობის მანძილზე)სექტემბერი 2012ღია
CO2-ჭიქის კვალის შექმნასექტემბერი 2012ღია
ეკო ბალანსი ჭიქასა და ერთჯერადი ჭურჭელს შორის დეკემბერი 2012ღია
IT ჩამონათვალის სტაბილურობა დეკემბერი 2012ღია
შეამოწმეთ შენობის თბოიზოლაცია 1-4 (ქულები 2008 წლიდან 2010 წლამდე გარემოსდაცვითი პროგრამის მიხედვით)დეკემბერი 2012ღია
ახალი ხილის მომზადება: დაკარგული ნედლეულის შემცირება ჩატვირთვისა და გადმოტვირთვის დროსივნისი 2013ღია
სტაბილური შენობების საკონტროლო სია.დეკემბერი 2013ღია
მომხმარებელებისათვის (გადამუშავება პროცენტულად: ჰიპი 100%, შინამეურნეობა 69% დეკემბერი 2013ღია
ლოგისტიკური ჯაჭვის ოპტიმიზაცია (მაგ, გაიზარდა რკინიგზის გამოყენება, ბრძანებების გაერთიანება / მიწოდება)დეკემბრეი 2013ღია
წაახალისოს ტრადიციული ბოსტნეულის, ხილის, მარცვლეულის გამოყენება და ცხოველთა ახალი ჯიშების შემქნა.დეკემბერი 2013ღია
ბიოტოპური{კარგი) მოვლა/ გამწვანების დღეები შეგირდების მიერ (დაახ. 3x წელი)მიმდინარე
ავტოპარკი: EURO 5 სატვირთო ავტომანქანების შეძენამიმდინარე