მენიუ

გარემოსდაცვითი პროგრამა 2011-2013

სახელწოდება პერიოდი    სტატუსი
კომპანიის მიზნებს ავსებს (ამყარებს) სტაბილურობა აპრილი 2011 დასრულებული
შესაფუთი მასალა- ამანათები -ადვილად გასანადგურებელი შესაფუთი მასალა ცელოფანის ნაცვლად. აპრილი 2011 დასრულებული
ბატარეაზე მომუშავე ასაწევი ჩანგლები (შიდა სივრცეში, ხოლო გარე სივრცეში ბიოდიზელის გამოყენებით) მაისი 2011 დასრულებულილი
კამპანიის განხორციელება თემაზე: მდგრადობა და ბიომრავალფეროვნება. მაისი 2011 დასრულებული
პასტერიზაცია: ენერგიის გამოყენების შემცირება (მიმდინარესთან შედარებით მომავალში) მაისი 2011 დასრულებული
ნარჩენების ტექნიკურ სკოლაში სათანადოდ განლაგება ივნისი 2011 დასრულებული
ხელი შეუწყოს შექმნილი ხეების / ბუჩქების,ფასადის გამწვანებას, სადაც შესაძლებელია ნოემბერი 2011 დასრულებული
ინტრანეტი: გვერდები სტაბილურობისათის დეკემბერი 2011 დასრულებული
ერთჯერადი ჩალის ლეიბების ჩანაცვლება მრავალჯერადით დეკემბერი 2011 დასრულებული
წლის მიზანი: ნედლეულის ნარჩენების ზოგადი შემცირება დეკემბერი 2011 დასრულებული
ინფორმაცია თანამშრომლების ქსელის მიერ ელექტროენერგიის გამოყენების შესახებ, CO2 ღირებულებები, ციფრები და ა.შ. მარტი 2012 დასრულებული
გარემოს დაცვითი მონაცემების განვითარება ჰიპის შეფუთვის შესაფასებლად. ავტომობილის შეფასება აპრილი 2012 დასრულებული
გარემოს დაცვითი მონაცემების განვითარება ჰიპის შეფუთვის შესაფასებლად აპრილი 2012 დასრულებული
ავტომობილის შეფასება მაისი 2012 დასრულებული
ყუთები ბუდეებისათვის კომპანიის ტერიტორიაზე: იდეა
შემუშავდა LBV-ს მიერ (დაშორება წარმოებიდან) ივნისი 2012 დასრულებული
მწერების სასტუმრო:იდეა განხორციელდა LBV-სთან ერთი, ბრინჯის ველი და გარე მდებარეობა) სექტემბერი 2012 ღია
CO2 მარკირება სალათებისათვის სექტემბერი 2012 ღია
CO2-ემისიების გაანგარიშება წარმოების ჩათვლით (სრული არსებობის მანძილზე) სექტემბერი 2012 ღია
CO2-ჭიქის კვალის შექმნა სექტემბერი 2012 ღია
ეკო ბალანსი ჭიქასა და ერთჯერადი ჭურჭელს შორის დეკემბერი 2012 ღია
IT ჩამონათვალის სტაბილურობა დეკემბერი 2012 ღია
შეამოწმეთ შენობის თბოიზოლაცია 1-4 (ქულები 2008 წლიდან 2010 წლამდე გარემოსდაცვითი პროგრამის მიხედვით) დეკემბერი 2012 ღია
ახალი ხილის მომზადება: დაკარგული ნედლეულის შემცირება ჩატვირთვისა და გადმოტვირთვის დროს ივნისი 2013 ღია
სტაბილური შენობების საკონტროლო სია. დეკემბერი 2013 ღია
მომხმარებელებისათვის (გადამუშავება პროცენტულად: ჰიპი 100%, შინამეურნეობა 69% დეკემბერი 2013 ღია
ლოგისტიკური ჯაჭვის ოპტიმიზაცია (მაგ, გაიზარდა რკინიგზის გამოყენება, ბრძანებების გაერთიანება / მიწოდება) დეკემბრეი 2013 ღია
წაახალისოს ტრადიციული ბოსტნეულის, ხილის, მარცვლეულის გამოყენება და ცხოველთა ახალი ჯიშების შემქნა. დეკემბერი 2013 ღია
ბიოტოპური{კარგი) მოვლა/ გამწვანების დღეები შეგირდების მიერ (დაახ. 3x წელი) მიმდინარე
ავტოპარკი: EURO 5 სატვირთო ავტომანქანების შეძენა მიმდინარე