გარემოს დაცვა

ჩვენ ვადასტურებთ ჩვენს მხარდაჭერას გარემოს დაცვისას და ჩვენს სტაბილურობას ციფრებით.