HiPP-ის სტაბილურობის სახელმძღვანელო

ყოველდღიური ბიზნესის მაშტაბები

HiPP დიდიხანია ჩართულია სტაბილურ მენეჯმმენტში.ბევრი მიზანი-ორგანული წარმოების ჩათვლით, CO2 -ის გარეშე წარმოება, დაანგარიშება CO2-ის პროდუქტების ნარჩენებისა, სრულყოფილი გადამუშავება, ნაკლები ენერგიის მოხმარება და ელექტროენერგიისა, წყლის, ნარჩენების, გათბობის, ბიომრავალფეროვნების აღრიცხვა და გაზომვა.

 • ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების გამოყენებით, HiPP-ის მინიმუმამდე დაჰყავს ზიანის ხარისხი.
 • ჩვენ მუდმივად ვამოწმებთ დოკუმენტებს და ვაფასებთ კომპანიის გავლენას გარემოზე. შესაძლო გაუმჯობესება ხორციელდება ეკონომიკურად მისაღები პარამეტრების ფარგლებში.
 • გვსურს, რომ დავიცვათ გარემო და პროდუქტები და ამისათვის ტექნიკის გამოყენება დავიყვანოთ მინიმუმამდე. აქედან გამომდინარე, ყოველთვის ვაფასებთ გარემოზე ზემოქმედებას წინასწარ.
 • ჩვენი მიზანია რესურსების დაზოგვა.ამის გათვალისწინებით, უპირატესობას ვანიჭებთ განახლებულ რესურსს.
 • როგორც უდიდესი პროცესორი მსოფლიოში ეკოლოგიურად სუფთა წარმოებული ნედლეულისა, მზად ვართ მუდმივად გავზარდოთ ნედლეულის გამოყენების რაოდენობა.
 • შეფუთვისას ვცდილობთ, რომ გამოყენებული მასალის ოდენობა მინიმუმამდე დავიყვანოთ, მაქსიმალურად ვცდილობთ მეორადი და გადამუშავებადი მასალების გამოყენებას, მივმართავთ ალტერნატივას, როგორიცაა დეპოზიტი და უკან დაბრუნების სისტემა.
 • გარემოსდაცვა მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღწევა თუ იქნება თანამშრომელთა თანამონაწილეობა. სწორედ ამიტომ მიწოდებული ინფორმაციით,სწავლებითა და რეგულარული შეხსენებით, მოვუწოდებთ სტაბილური ცნობიერებისაკენ ჩვენს თანამშრომლებს. ჩვენ მუდმივად ვატყობინებთ მომხმარებლებს თუ, HiPP როგორ აწარმოებს უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა ნაწარმს.
 • ჩვენ საზოგადოების აზრს ვითვალისწინებთ.რეგულარულად გთავაზობთ ინფორმაციას გარემოსდაცვითი პროექტების შესახებ და არ ვიშურებთ ძალას, ვუპასუხოთ მათ მოთხოვნებს შეძლებისდაგვარად.
 • ჩვენ ვართ მუდმივ კონტაქტში ხელისუფლებასთან, რათა თავიდან ავიცილოთ ან შევამციროთ გავლენა გარემოზე.
 • ჩვენი ყოვლისმომცველი მართვის სისტემით ვამცირებთ უბედური შემთხვევების რისკს და სხვა მავნე ზეგავლენას ადამიანსა და გარემოზე.
 • კონტროლის სისტემა უზრუნველვყოფს, რომ ჩვენი გარემოსდაცვითი მიზნები იქნას მიღწეული და ყოველთვის ვისწრაფით გადავამოწმოთ ინფორმაცია საჭიროების შემთხვევაში, რათა შევცვალოთ საკუთარი მიზანი.
 • HiPP -ის მიერ ადამიანის უფლებების დაცვა უსიტყვოდ ხორციელდება. ისევე, როგორც იკრძალება ბავშვთა და იძულებითი შრომა, თანამშრომელთა დისკრიმინაცია, დასჯა, იძულება და კორუფცია.
 • განათლების სრულყოფა ან წევრობა ნებადართულია ჰიპიში. დაჯილდოება,ზეგანაკვეთური და სოციალური შეღავათები შეესაბამება კანონიერ ან მაშტაბურ მინიმალურ სტანდარტებს, იმისთვის, რომ უზრუნველყოს ძირითადი მოთხოვნები და ხელმისაწვდომი იყოს დასაქმებულის შემოსავალი.
 • ჩვენ ვიძლევით უსაფრთხო მუშაობის გარანტიას, კარგ სამუშაო გარემოს და ჯანმრთელობის დაზღვევას კანონის მოთხოვნის თანახმად და ამასთან ერთად, მუდმივად ვაუმჯობესებთ სამუშაო პირობებს. HiPP, როგორც კომპანია მხარს უჭერს ბიომრავალფეროვნების დაცვას და ხელს უწყობს მტკიცე მომავლის შექმნას, რომელიც საცხოვრებლად ვარგისია. მომწოდებლები და მომსახურების პროვაიდერებიც, ასევე იცავენ ჩვენი გავლენის სფეროებს, ისევე, როგორც მოწოდებამდე და მოწოდების შემდგომი პროცესების ჯაჭვს.(მაგ.მომწოდებლები, ლოჯისტიკოსები და სხვა).