საიმედოობა მოითხოვს ცხოვრებისა და მუშაობის წესს, რათა ბუნებრივი რესურსები არ იყოს დახარჯული და განადგურებული. ამ ტერმინის კონცეფცია ასობით წლის წინ იყო განმარტებული მეტყევეობაში. ეს არის ექსპლუატაციის ფორმა, სადაც იმდენი ხე იქნება გამოყენებული, რამდენიც გაიზრდება დროის იმავე მომაკვეთში. ამგვარად ტყე სრულად გაიჩეხება, შეძლებს რეგენერაციას და მას გამოიყენებს მომავალი თაობაც.