ინტერვიუ -ჰიპის ნაწარმის ხარისხის ნიშანთან დაკავშირებით

ორგანული პროდუქტების სწრაფად განვითარების ტენდენცია კვლავაც აქტუალურია . მაგრამ არის კი ორგანული საკვები რეალური გარანტი ჯანსაღი კვებისათვის? შოკოლადით დაწყებული და ხრაშუნა ორცხობილებით დამთავრებული, ნაწარმს შეიძლება ვუწოდოთ ორგანული საკვები თუ იგი აკმაყოფილებს კანონის მოთხოვნებს.

პროფესორმა კლაუს ჰიპმა, ისეთი გავლენა მოახდინა ორგანული კვების მრეწველობაზე გერმანიაში, როგორიც აქამდე არავინ სხვამ. მას სურს, აგვიხსნას უფრო დეტალურად, თუ რა განსხვავებაა სტანდარტულ ორგანულ პროდუქტებსა და HiPP-ის ორგანულ ხარისხს შორის.

თქვენ უფრთხილდებით თქვენ საფირმო ნიშანს, რატომ?

პირველ რიგში, ის მოდის ტრადიციიდან. ჩვენ 50-ზე მეტი წლის წინათ დავიწყეთ ორგანული მეურნეობის შენება. იმ დროს ეს იდეა არ იყო აქტუალური. ჩვენ წავედით დინების საპირისპიროდ და მტკიცედ დავუჭირეთ მხარი ბიომეურნეობის შექმნას. ამიტომ დავამკვდრეთ ახალი ხარისხის სტანდარტები ბავშვთა კვებაში და ხარისხის პოლიტიკა აისახება ყველაფერში: ნიადაგის შერჩევაში,დათესვასა და დარგვაში, გაზრდასა და მოყვანაში, გადამუშავებაში, რაც საბოლოოდ აისახება ჩვილის ორგანული საკვების შემადგენლობაში.

ევროკავშირის ორგანული ნაწარმის ლოგო ნიშნავს ხარისხს, ხომ ასეა?

რა თქმა უნდა, ევროკავშირს აქვს კარგი ორგანული მრეწველობის რეგულაციების კანონი. ის კრძალავს ქიმიური და სინთეზური შესასხურებელი წამლის და სასუქების გამოყენებას, აგრეთვე გენური ინჟინერიით გამოყვანილი მცენარეების გამოყენებას კვების მრეწველობაში, ხელოვნურ საღებავებსა და კონსერვანტებს, სურნელის და გემოს გამაძლიერებელ საშუალებებს.

საჭიროა თუ არა, მაინც განსხვავებული ორგანული პროდუქტის ლოგოს გამოყენება?

აბსოლუტურად საჭიროა. სტანდარტული ორგანული ლოგო კარგია და მნიშვნელოვანიც, თუმცა იგი არ ითვალისწინებს ტესტირების ხარისხს ორგანული პროდუქტების მოყვანის შემდეგ. დაბინძურებული ჰაერი, ნიადაგი ან მეზობელი ფერმებიდან შემოღწეული მავნე ელემენტები აბინძურებს ხილის, ბოსტნეულის ან მარცვლეულის მოსავალს. და მაინც, კანონი აძლევს ფერმერებს უფლებას გამოიყენონ მცირე რაოდენობით პესტიციდები ბავშვის საკვების წარმოებაში. HiPP კი, უარს ამბობს ამ მცირე რაოდენობაზეც. ჩვენ გვირჩევნია ნაკლები მოცულობის პროდუქცია, ვიდრე დაბალი ხარისხი, როგორც კანონი მოითხოვს: ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ არ დავუშვებთ ნარჩენებისაგან ბავშის საკვების წარმოებას და შესაბამისად, ვცდილობთ უმაღლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით მაღალი ხარისხის ტესტირებული პროდუქციის გამოშვებას. მხოლოდ სრულყოფილი ორგანული ნაწარმის ჩამოსხმა ხდება ქილებში და სწორედ ის იღებს საბოლოოდ ორგანული ხარისხის სიმბოლოს..

HiPP-ის ორგანული ხარისხის ნიშანი არის სწორედ უმაღლესი დონის სუფთა პროდუქტის განმსაზღვრელი . როგორ ხდება ამის მიღწევა?

პირველ რიგში ვიღებთ ნიადაგის ნიმუშებს, რომ დავადგინოთ, რომელი მინდორია შესაფერისი. ჩვენ მრავალი წლის წინათ მოვიპოვეთ კონტრაქტები განაშენიანებისათვის ჩვენთვის მისაღებ ადგილებზე, სხვადასხვა სახის ბოსტნეულის მოსაყვანად. ათწლეულების განმავლობაში შევიძინეთ სპეციალური ცოდნა და გამოცდილება, თუ როგორ უნდა მოვახდინოთ ნათესების როტაცია. ასევე მხარში ვუდგევართ ორგანულ ფერმერულ მეურნეობებს მიწის დამუშავების დროს და მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ მათთან. მოგვიანებით წარმოებაში ვიღებთ მხოლოდ იმ ნედლეულს, რომელიც HiPP-ის მოთხოვნებს აკმაყოფილებს ჩვენს ლაბორატორიებში ჩატარებული ტესტების საფუძველზე.

რამდენად სიღრმისეულად ხდება მავნე ნივთიერებების კონტროლი?

ვამოწმებთ ნაწარმს 1000-ზე მეტ მავნე ნივთიერებებზე და ეს კონტროლი გაცილებით მეტია, ვიდრე კანონით არის გათვალისწინებული. უნდა იცოდეთ, რომ თითოეულ ქილას, რომელსაც ჩვენთან შეიძენთ გავლილი აქვს 260 სახის შემოწმება. ჩვენი კონტროლი ნამდვილად უფრო მკაცრია, ვიდრე ამას კანონი მოითხოვს. ჩვენს მგრძნობიარე საზომ ტექნიკას შეუძლია აღმოაჩინოს მარილის 1 ნაწილაკიც კი 25მ. აუზის სიდიდის აუზში. HiPP-მა ნებაყოფლობით აიღო ვალდებულება მინიმუმამდე დაეყვანა, აქამდე ცნობილი მავნე ნივთიერებების შემცველობა პროდუქციის შემადგენლობაში და ნედლეულის გასუფთავების მაქსიმალური ზღვრის დაწესებაში. თუმცა, ფერმერებსაც მიუძღვით მნიშვნელოვანი წვლილი, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ ჩვენი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, რადგან იციან ჩვენი უკომპრომისო დამოკიდებულება პროდუქციის ხარისხთან დაკავშირებით, ათეული წლების განმავლობაში. ჩვენ გაერთიანებული ძალებით ვცდილობთ მაღალი ხარისხის მიღწევას.