ორგანული(ბუნებრივი) რძე

საიდან ვიღებთ ორგანულ რძეს HiPP-ის რძის ფორმულებისათვის?

HiPP იყენებს მხოლოდ ფერმების რძეს. მისი წარმოება, მკაცრად დადგენილი საწარმოო მითითებებით ხორციელდებ სოფლის მეურნეობაში. ძროხებს აქვთ სათანადო პირობები მათი სახეობების შესაბამისად. ისინი ბალახობენ ბუნებრივ საძოვრებზე,სადაც არ გამოიყენება მინერალური სასუქები, ქიმიური ან სინთეზური შესასხურებლები.

საქონელი იკვებება ბუნებრივი ბალახით, თივით და მარცვლეულით. ეს უზრუნველყოფს საუკეთესო ორგანულ ხარისხს, რომელიც საბოლოოდ ხდება ჩვენი საკვები და ვიღებთ ჯანსაღ რძეს. ეს არის ის სიკეთე, რისგანაც მზადდება HiPP-ის რძის ფორმულები.

HiPP-ის ორგანული რძე მკაცრად კონტროლდება.

მუდმივად გადის შემოწმებას დამოუკიდებელი ტესტირების ინსტიტუტების მიერ. გარდა ამისა, HiPP თვითონაც ამოწმებს ყველა ნაწარმს, მთელი რიგი ფიზიკური და ქიმიური პარამეტრების მიხედვით საკუთარ ლაბორატორიებში, რომელიც კიდევ უფრო მკაცრია, ვიდრე ამას კანონი მოითხოვს. ამით ვუზრუნველყოფთ თქვენს ბავშვს საუკეთესო ხარისხის ნაწარმით.