ხარისხის კონტროლი

მართალია ჩვენ მხოლოდ შერჩეულ ინგრედიენტებს ვიყენებთ, მაინც, საბოლოო უმაღლესი ხარისხის მიღწევის გზაზე საჭიროა მუდმივი კონტროლი.

260-ზე მეტი შემოწმება

თითოეულმა ქილამ უნდა გაიაროს ხარისხის კონტროლის სისტემის 260-ზე მეტი შემოწმება, ნიადაგისა და ნედლეულის ანალიზი, მზა პროდუქტის შემოწმება. ნედლეულის ტესტირება ხდება ჩვენი თანამშრომლების მიერ, უშუალოდ დაბადებისთანავე. თუ რაიმე მავნე ნივთიერება აღმოჩნდება, საქონელი არ მიიღება წარმოებაში.

HiPP-ის ლაბორატორია - ლიდერი ევროპაში

თავისი თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობით, რომლითაც შეუძლია აღმოაჩინოს ნებისმიერი შენარევები, HiPP-ის ლაბორატორია გახდა ევროპის ლიდერი. ჩვენ შეგვიძლია გავფილტროთ 1200 პოტენციური შენარევი.

აპარატურას აქვს უმაღლესი მგრძნობელობა: აღმოაჩინოს მარილის უმცირესი კრისტალებიც კი 25 მეტრიან სიდიდის აუზშიც .