• დაბადების მომენტიდან

ჩვილის სველი ხელსახოცი 1 x 56 ც

ელემენტის ნომერი: EO9690