• მე-4 თვიდან

ბოსტნეული 4 თვიდან

ხელოვნური კვების დაწყება ბოსტნეულითიდეალურია 4 თვიდან.

დაიწყეთშუადღის რძის საკვების მიცემამდე ადრე,რამდენიმე კოვზის ოდენობით და გაზარდეთ ყოველდღიურად,რათაბავშვი ნელ-ნელა შეეგუოს ახალი ფორმისსაკვებს.

HiPP-ის ბოსტნეულში ძვირფასი თალგამის ზეთის შემცველობა ბავშვსუზრუნველყოფს ბუნებრივი Omega-3-სცხიმოვანი მჟავებით, რომელიც მნიშვნელოვანია ტვინისადა ნერვული უჯრედების განვითარებისათვის.

ხელოვნური საკვების მოძიება