• მე-4 თვიდან
  • from the 8th month on

მენიუ თევზით

თევზი არის დაბალანსებული დიეტის მნიშველოვანი ნაწილი. იგი შეიცავს მაღალი ხარისხის ცილას, ხოლო ზღვის თევზი შეიცავს იოდს. ყველა HiPP-ის თევზის მენიუები უზრუნველყოფს ბავშვს ძვირფას Omega-3-ის ცხიმოვანი მჟავებით, რომლებიც მნიშვნელოვანია თავის ტვინისა და ნერვული უჯრედებისათვის.

ხელოვნური საკვების მოძიება