მენიუ
  • მე-6 თვიდან

HiPP რძიანი ფაფა წიწიბურით

ელემენტის ნომერი: AL2953
HiPP რძიანი ფაფა წიწიბურით
  • 250 g
  • მომდევნო ეტაპის რძე, ასაკის მიხედვით
  • კალციუმი და ვიტამინი D
  • თუთია და ვიტამინი C
  • იოდი
  • ვიტამინი A
  • პრებიოტიკის ბოჭკოების საკვები
  • ღირებული, ადვილად ათვისებადი მარცვლეული (გლუტეინით)
  • ომეგა 3- აუცილებელი ტვინისა და ნერვული უჯრედებისათვის

ხელოვნური საკვების მოძიება