მენიუ
  • from the 4th month on
  • from the 6th month on
  • from the 8th month on

HiPP PRAEBIOTIK® რძის ფაფა

მრავალფეროვანი HiPP PRAEBIOTIK® რძის ფაფა შეიცავს prebiotic ბოჭკოვანს (Gos *), რომლებიც ასევე დიდი რაოდენობით აღმოჩენილია დედის რძეშიც.

* Galacto-ოლიგოსაქარიდების - ლაქტოზას

ხელოვნური საკვების მოძიება